W sieci rozwija się nie tylko handel internetowy, ale powstają także co raz to nowe biznesy, które do tej pory kojarzyły się jedynie z biznesem stacjonarnym. Taki przykładem może być wypożyczalnia internetowa. Wydawałoby się, że bariera „braku kontaktu osobistego”, która przy zawieraniu umów przez internet ma miejsce będzie tutaj czynnikiem hamującym.  Jednakże tak niekoniecznie musi być  – dobrze przemyślana strategia przedsiębiorcy opatrzona w dobry regulamin wypożyczalni internetowej przygotowany przez prawnika pozwoli uniknąć większości ryzyk związanych z prowadzeniem internetowej wypożyczalni.

Jeżeli myślisz o założeniu wypożyczalni internetowej, to koniecznie zapoznaj się także z prawną checklistą przygotowaną przez naszych prawników: PRAWNA CHECKLISTA | 5 najważniejszych kroków do założenia wypożyczalni internetowej (regulamin wypożyczalni internetowej i nie tylko)

 

Kto będzie klientem wypożyczalni internetowej oraz jakie to ma znaczenie dla regulaminu

 

Przy tworzeniu regulaminu wypożyczalni internetowej należy przede wszystkim ustalić kim będą klienci takiej wypożyczalni. Mamy tutaj na myśli, czy będą to konsumenci, czy przedsiębiorcy, czy też może zarówno konsumenci jak i przedsiębiorcy. Ma to duże znaczenie dla ustalenia odpowiednich przepisów, które będą miały zastosowanie przy tworzeniu regulaminu.

Wybór docelowej klienteli będzie miał również znaczenie dla zakresu zabezpieczenia ew. interesów przedsiębiorcy, który decyduje się na otwarcie wypożyczalni internetowej. W przypadku konsumentów wszelkie zapisy ograniczające prawa klienta albo też narzucające na niego dodatkowe obowiązki należy formułować bardzo rozsądnie z uwagi na klauzule niedozwolone oraz możliwe kontrole UOKiK pod kątem naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

 

Co powinien zawierać regulamin wypożyczalni internetowej

 

Jeżeli już ustalimy kim będą klienci wypożyczalni internetowej to możemy przejść do katalogowania ustaw, które będą miały zastosowanie przy tworzeniu regulaminu. Poniżej przykładowe wyliczenie ustaw, które powinniśmy wziąć pod uwagę:

 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Kodeks cywilny
 • Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
 • Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

Najistotniejsze są tutaj pierwsze dwie ustawy. Każda wypożyczalnia internetowa to również szereg usług świadczonych drogą elektroniczną (jak np. konto, formularz zamówienia itd.). Tutaj ustawa o świadczeniu usług drogo elektroniczną wprost narzuca obowiązek sformułowania regulaminu i jego udostępnienia klientowi. Natomiast Kodeks cywilny będzie stanowił podstawę przygotowania warunków umowy wypożyczenia (czy też dokładniej najmu). Na tej podstawie przedsiębiorca może określić prawa i obowiązki zarówno właściciela wypożyczalni, jak i jej klienta. Pozostałe przepisy to przede wszystkim obowiązki informacyjne, które musi spełnić przedsiębiorca. Są one o tyle ważne, że często są przedmiotem postępowań przed UOKiK w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

 

Na co zwracać uwagę przygotowując regulamin wypożyczalni

 

W przypadku gdy naszymi klientami są przedsiębiorcy to mamy dość duże pole manewru przy określaniu praw i obowiązku stron. Jeżeli dobrze sformułujemy regulamin to w tym wypadku nie musimy się obawiać kontroli pod kątem klauzul niedozwolonych.

Natomiast jeżeli naszymi klientami są także konsumenci to powinniśmy wystrzegać się następujących postanowień:

 • Postanowienia ustalające bezwarunkową odpowiedzialność najemcy za uszkodzenia, braki w wyposażeniu, a także kradzież rzeczy, powstałe w trakcie wykonywania umowy najmu
 • Postanowienia ustalające bezwarunkowe kary umowne za uszkodzenia, braki w wyposażeniu, kradzież rzeczy, powstałe w trakcie wykonywania umowy najmu
 • Postanowienia nakładające na najemcę obowiązek pokrycia szkód, których nie wyrównało ubezpieczenie wynajmującego
 • Postanowienia nakładające na najemcę obowiązek uczestniczenia w likwidacji szkody, do określonej kwoty
 • Postanowienia ustalające bezwarunkową odpowiedzialność najemcy w przypadku niewykupienia dodatkowego ubezpieczenia od wynajmującego
 • Postanowienia stwarzające wynajmującemu dowolność co do sposobu wykonywania umowy najmu rzeczy w zakresie opłat i odbioru rzeczy
 • Postanowienia nie precyzujące ostatecznego sposobu ustalania kursu walut
 • Postanowienia nieprecyzyjne, zawierające zwroty niedookreślone
 • Postanowienia wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność wynajmujących za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
 • Postanowienia przewidujące okoliczności, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy
 • Postanowienia wyłączające obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za wynajem rzeczy w przypadku wcześniejszego zakończenia umowy najmu
 • Postanowienia, które uzależniają odpowiedzialność wynajmującego od spełnienia przez najemcę nadmiernie uciążliwych formalności

 

Dobry regulamin wypożyczalni, czyli jaki ?

 

Powyżej omówiliśmy co składa się na regulamin wypożyczalni internetowej oraz co nie powinno się w nim zawierać. Rolą takiego regulaminu jest z jednej strony zabezpieczenie właściciela wypożyczalni w ramach umowy najmu, ale z drugiej strony nie może się to odbyć kosztem ryzyka uznania postanowień za niedozwolone. Ten ostatni przypadek może być równie o ile nie bardziej kosztowny dla przedsiębiorcy. Dobrze przygotowany regulamin powinien zabezpieczań przedsiębiorcę kompleksowo.

 

Zapisz się na newsletter prawny

Zapisz się na newsletter prawny

Dowiesz się pierwszy o zmianach przepisów dot. regulaminów i weźmiesz udział w webinarach.

SUKCES - zapisałeś się!