Zmiany w aptekach internetowych

Zmiany w aptekach internetowych

Już 1 lipca 2015 r. wejdzie w życie ustawa z z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw. Tempo prac nad ustawą było znaczne, a czas na przygotowanie się przedsiębiorców nadzwyczaj krótki – ustawa...
Automatyczne przedłużanie umowy na kolejny okres bez pytania konsumenta o zgodę stanowi nieuczciwą praktykę rynkową

Automatyczne przedłużanie umowy na kolejny okres bez pytania konsumenta o zgodę stanowi nieuczciwą praktykę rynkową

„Umowa zawarta na czas określony po upływie okresu jej obowiązywania ulega przedłużeniu na kolejny taki sam czas określony, o ile Abonent nie złożony na piśmie przeciwnego oświadczenia woli w terminie najpóźniej 30 dni przed upływem terminu obowiązywania Umowy.”...
Zapisz się na newsletter prawny

Zapisz się na newsletter prawny

Dowiesz się pierwszy o zmianach przepisów dot. regulaminów i weźmiesz udział w webinarach.

SUKCES - zapisałeś się!