Regulamin świadczenia usług hostingowych (regulamin hostingu)

Regulamin świadczenia usług hostingowych (regulamin hostingu)

Jak powinien wyglądać profesjonalny regulamin hostingu i dlaczego warto powierzyć jego przygotowanie naszym prawnikom? O tym piszemy poniżej. Hosting jest szczególnego rodzaju usługą elektroniczną polegająca zasadniczo na udostępnieniu usługobiorcy powierzchni serwera...
Automatyczne przedłużanie umowy na kolejny okres bez pytania konsumenta o zgodę stanowi nieuczciwą praktykę rynkową

Automatyczne przedłużanie umowy na kolejny okres bez pytania konsumenta o zgodę stanowi nieuczciwą praktykę rynkową

„Umowa zawarta na czas określony po upływie okresu jej obowiązywania ulega przedłużeniu na kolejny taki sam czas określony, o ile Abonent nie złożony na piśmie przeciwnego oświadczenia woli w terminie najpóźniej 30 dni przed upływem terminu obowiązywania Umowy.”...
Zapisz się na newsletter prawny

Zapisz się na newsletter prawny

Dowiesz się pierwszy o zmianach przepisów dot. regulaminów i weźmiesz udział w webinarach.

SUKCES - zapisałeś się!