Już 17 kwietnia 2016 wchodzi w życie nowelizacja ustawy UOKiK. Wielu przedsiębiorców jest bardzo sceptycznych w odniesieniu do zapowiadanych zmian. Z tego względu pojawia się bardzo dużo pytań. Jakie padają najczęściej i co warto wiedzieć?

1) Instytucja „tajemniczego klienta”. Czym ona jest, jak będzie działać?

W celu upewnienia się, że przedsiębiorca bądź jego pracownik nie stosuje missellingu, UOKiK będzie miał możliwość wykorzystania instytucji „tajemniczego klienta”. Trzeba pamiętać jednak, że – jak informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta – nie będzie on stosował żadnych celowych prowokacji – jedynym celem wysłania „tajemniczego klienta” jest sprawdzenie, czy podejrzany o łamanie prawo sprzedawca ucieka się do stosowania missellingu.

Aby przeprowadzić kontrolę poprzez „tajemniczego klienta” Prezes Urzędu będzie zobligowany do uzyskania uprzedniej zgody Sądu na przeprowadzenie czynności zmierzających do zakupu towaru przez „tajemniczego klienta”. Zgodę będzie wydawał Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, który ma 48 godzin na wydanie postanowienia w tym zakresie

Po wydaniu takiego postanowienia osoba będąca kontrolerem udaje się do placówki, gdzie ma przeprowadzić kontrolę. „Tajemniczy klient” ma za zadanie zachowywać się tak, jak przeciętna osoba zainteresowana nabyciem towaru bądź usługi. Przebieg wykonywania czynności kontrolnej może być przeprowadzany z wykorzystaniem rejestratoru dźwięku i/lub obrazu. Po zakończeniu kontroli następuje analiza zebranych materiałów i ocena wiarygodności przedsiębiorcy.

WAŻNE!

„Tajemniczy klient” po dokonaniu czynności kontrolnych musi okazać swoją legitymację służbową.

2) A co z rejestrem klauzul niedozwolonych? Czy dalej będzie obowiązywał, kiedy wejdzie w życie nowelizacja ustawy UOKiK?

Tak, będzie obowiązywał i to jeszcze przez 10 lat. Dlatego warto cały czas monitorować poprawność swojego regulaminu sklepu. Nie będzie już jednak możliwe wytoczenie powództwa przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów o uznanie danego postanowienia za niedozwolone. Zgodnie ze poprzednimi przepisami przed Sądem prowadzone będą jedynie sprawy wszczęte jeszcze przed 17 kwietnia.

Natomiast w przypadku nowych spraw, to już Prezes UOKiK w decyzji administracyjnej będzie rozstrzygał o niedozwolonym charakterze postanowienia wzorca umowy i zakazywał dalszego jego wykorzystywania.

Niewątpliwie odciąży to Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który do tej pory orzekał o uznaniu danego postanowienia wzorca umowy za niedozwolone i zakazywał jego wykorzystywania.

3) Czym jest misselling? W jaki sposób może to dotknąć moją firmę?

To inaczej nieuczciwa sprzedaż. Misselling to pojęcie związane z nieetyczną i prawnie wątpliwą sprzedażą produktu finansowego. Misselling może przejawiać się na przykład:

  • w działaniach marketingowych, które wprowadzają konsumenta w błąd;
  • w usilnej sprzedaży, której procedura również może dezorientować klienta;

To przedsiębiorca, w zakresie posiadanych przez niego informacji będzie musiał stwierdzić, czy usługa, którą ma zamiar zaproponować w rzeczywistości będzie odpowiadała interesom konkretnego Klienta.

Będzie to miało duży wpływ głównie na instytucje finansowe takie jak banki, które od tej pory będą musiały zwracać uwagę na proponowanie nabycia niektórych usług, które mogą się okazać nieadekwatne do ich charakteru, a w efekcie zabronione. W praktyce oznacza to dokładną analizę potrzeb Klienta, która może być przeprowadzona np. za pomocą ustalenia historii transakcji czy aktywności Klienta na innych polach.

Podsumowanie

Nowelizacja ustawy UOKiK wprowadza dużo zmian ważnych dla wszystkich przedsiębiorców zawierających umowy z konsumentami. Celem zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa kupujących. UOKiK już zapowiedział, że ten rok będzie rokiem kontroli dostosowania się sprzedawców do ustawy o prawach konsumenta – jej naruszenia mogą być powodem wszczęcia postępowania przez UOKiK, w tym także zastosowania nowych instrumentów, które urząd zyskał dzięki nowelizacji.

Z tego względu warto jest sprawdzić poprawność swojego regulaminu internetowego pod kątem klauzul niedozwolonych. Nie warto ryzykować kary finansowej, którą może nałożyć UOKiK i która może wynieść nawet do 10% przychodów przedsiębiorcy za poprzedni rok rozliczeniowy.

Zapraszamy Sprzedawców do skorzystania z audytu przeprowadzanego przez naszych prawników – można tego dokonać klikając tutaj

Zapisz się na newsletter prawny

Zapisz się na newsletter prawny

Dowiesz się pierwszy o zmianach przepisów dot. regulaminów i weźmiesz udział w webinarach.

SUKCES - zapisałeś się!