Obecnie portale takie jak Facebook dają korzystającym z nich osobom niemalże nieograniczone możliwości. Jedną z takich możliwości stało się sprzedawanie za pośrednictwem Facebooka towarów i usług. Dokonując sprzedaży w ten sposób, podmiot sprzedający staje się sprzedawcą a strona na Facebooku, na której towar został wystawiony sklepem. A skoro tak, to i reguły obowiązujące sprzedawcę będą takie same jak w sklepie. Jednym z tych obowiązków będzie sporządzenie regulaminu.

Czym jest regulamin sklepu na Facebooku?

Na wstępie warto zaznaczyć, że wiele osób błędnie może przypuszczać, że jeśli udostępnia informacje o produkcie przez Facebook albo oferuje je podczas emisji materiału video lub w czasie transmisji na żywo, to niepotrzebny jest regulamin sklepu. Nic bardziej mylnego. Udostępniając przedmioty lub usługi do sprzedaży także za pośrednictwem Facebooka regulamin sklepu jest nam niezbędny.

Należy pamiętać, że taki regulamin stanowi coś na kształt warunków umowy jaką zawieramy z kupującym. Z tymi warunkami natomiast kupujący ma prawo się zapoznać zanim dokona zakupu.

Regulamin taki ma przede wszystkim uregulować sposób dokonywania zakupów. Pamiętajmy, że profesjonalny regulamin stawia sprzedającego w dobrym świetle. Czyni go sprzedawcą godnym zaufania a w szczególności profesjonalnym. Dlatego warto by regulamin był sporządzony prawidłowo i kompleksowo. Tworząc regulamin sklepu należy zwrócić uwagę na przepisy prawa, które wpływają na treść regulaminu. Mowa w tym miejscu w szczególności o prawach konsumenta oraz rozporządzeniu RODO.

Treść regulaminu

Tworząc regulamin należy zatem pamiętać o następujących kwestiach:

 1. Określenie podmiotu dokonującego sprzedaży
 2. Wskazanie formy w jakiej dojdzie do zawarcia umowy, czyli np. przesłanie przez Messengera lub skorzystanie z opcji sklepu z pośrednictwem Facebooka
 3. Określenie form płatności
 4. Wskazanie terminów i sposobu dostawy
 5. Omówienie kwestii związanych z uwzględnieniem i zgłaszaniem reklamacji jak i informacji dotyczący prawa odstąpienia od umowy w tym także wyjątków od tego prawa,
 6. Informacji o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń w przypadku konsumentów
 7. W zależności od towaru warto także uregulować kwestie praw autorskich.

RODO

Oprócz wskazanych powyżej kwestii związanych z samą sprzedażą należy poruszyć kwestię istotną w świetle RODO. Przetwarzanie danych osobowych jest niezmiernie istotne w świetle tworzenia regulaminu, stąd też należy uwzględnić postanowienia wynikające z artykułów od 15 do 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Z wspomnianych artykułów wynika szereg uprawnień konsumentów. W regulaminie zatem warto je wskazać łącznie z elementami podstawowymi wynikającymi z artykułu 13 tj.

 • dane administratora,
 • cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych (podstawy prawne przetwarzania danych osobowych wskazane są w artykule 6 Rozporządzenia),
 • odbiorców danych osobowych,
 • sposób gromadzenia i przechowywania danych osobowych.
 • Wspomniane artykuły dotyczące uprawnień konsumenta regulują:
 • prawo dostępu do własnych danych osobowych,
 • możliwość sprostowania danych,
 • możliwość usunięcia danych osobowych (jest to tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 • możliwość ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • uprawnienie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Podsumowanie

Dobry regulamin sklepu na Facebooku to taki, który zawiera co najmniej wskazane powyżej elementy. Dokonując sprzedaży nie zapominajmy, że łączy się z tym szereg prawnych obowiązków, których niedopełnienie naraża Cię na odpowiedzialność. Dobry regulamin jest też najlepszą formą zabezpieczenia swoich interesów przy dokonywaniu sprzedaży, stąd warto poświęcić mu trochę więcej uwagi lub skorzystać z pomocy eksperta, specjalizującego się w tworzeniu regulaminów.

Zapisz się na newsletter prawny

Zapisz się na newsletter prawny

Dowiesz się pierwszy o zmianach przepisów dot. regulaminów i weźmiesz udział w webinarach.

SUKCES - zapisałeś się!