Program lojalnościowy jest dobrym sposobem na promocję marki, pozyskanie nowych klientów a przede wszystkim zatrzymanie klientów, którzy już znają markę. Program lojalnościowy jest forma promocji, dający korzyści klientom najczęściej finansowe, w związku z korzystaniem z oferty określonego sklepu. Nie ulega wątpliwości, że możliwość odzyskania części kosztów zakupu czy uzyskanie w zamian dostępu do określonych usług jest świetnym rozwiązaniem. Pamiętajmy jednak, że taki program wymaga sporządzenia jasnego i zrozumiałego regulaminu.

Treść regulaminu

Regulamin programu lojalnościowego ze swej natury powinien określać kilka głównych zagadnień. Wśród nich należy wskazać w szczególności:

  1. Postanowienia ogólne, wraz ze słowniczkiem na wypadek konieczności ujednolicenia stosowanych określeń w treści regulaminu,
  2. Określenie warunków uczestnictwa, czyli określenia grona osób mogących skorzystać z programu. Regulamin może przyznawać takie uprawnienia osobom fizycznym, przedsiębiorcą lub tym podmiotom jednocześnie
  3. Zasady programu lojalnościowego, poprzez wskazanie jakie warunki należy spełnić by móc korzystać z przewidzianych profitów
  4. Terminy obowiązywania programu ewentualnie jego rozpoczęcia i zakończenia
  5. Zasady składania reklamacji w razie niezadowolenie lub niedotrzymania warunków programu.
  6. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Należy pamiętać, że Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników biorących udział w Programie Lojalnościowym odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Dlaczego tworzy się regulamin

Regulamin jest istotnym elementem niemalże każdego działania kierowanego do szerszego grona odbiorców. Także programu lojalnościowego. Ponieważ nie sposób indywidualnie zawierać umowy z każdym kto zechciałby przystąpić do programu. Regulamin w pewien sposób spełnia rolę tej umowy. Reguluje prawa i obowiązki zarówno kupującego jak i sprzedającego. Daje możliwość kontroli postępowania sprzedającego, ale jednocześnie chroni sprzedającego przed wydumanymi roszczeniami klientów, którzy wobec braku regulaminu mogliby podważać absolutnie wszystko.

Dobry regulamin uwzględnia także kwestie prawne. Świetnie zaplanowane i atrakcyjne korzyści płynące z programu to za mało, jeżeli w treści regulaminu znajdą się postanowienia niezgodne z prawem.

Podsumowanie

Pamiętajmy, że regulamin programu lojalnościowego nie może zawierać klauzul niedozwolonych czy postanowień sprzecznych z przepisami prawa. Wskazane w artykule informacje stanowią wyłącznie przykład, gdyż prawdę mówiąc nie sposób stworzyć jednego uniwersalnego wzorca. W każdym przypadku należy zwrócić uwagę na inne kwestie, inne aspekty czy korzyści wyeksponować. Ciężko stworzyć dobry regulamin bez doświadczenia w jego tworzeniu. Dlatego tworząc regulamin warto skorzystać z pomocy eksperta, który pomoże stworzyć regulamin skrojony na miarę potrzeb.

 

Zapisz się na newsletter prawny

Zapisz się na newsletter prawny

Dowiesz się pierwszy o zmianach przepisów dot. regulaminów i weźmiesz udział w webinarach.

SUKCES - zapisałeś się!