W dobie sprzedaży on-line nawet najbardziej zagorzałe apteki w sprzedaży „przez okienko”  przechodzą do „internetu”. Małe apteki, które działają na lokalnych rynkach, aby powiększyć dostępność oferowanych przez siebie towarów łączą się w sieci, które zrzeszają większą ilość aptek, tym samym, umożliwiają sobie większe rynki zbytu. Czym jest to spowodowane? Brakiem czasu klientów aptek? Oszczędnościami? Przyczyn tych może być więcej, ale te dwie z pewnością zaliczają się do tych najważniejszych. Poniżej piszemy o tym jakie wymagania należy spełnić aby otworzyć aptekę internetową i co powinien zawierać regulamin apteki internetowej.

Podstawa prawna działania apteki internetowej

Ale od początku…. Kto i co może sprzedawać w sieci? Sprzedaży wysyłkowej podlegając tylko produkty lecznicze, a nie te, które wydane są z przepisu lekarza – „na receptę”, po te musimy iść bezpośrednio do apteki. Rozpoczęcie sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych, może prowadzić tylko apteka, funkcjonująca na podstawie przepisów Prawa farmaceutycznego oraz odrębnych przepisów, która posiada stacjonarną siedzibę. Wynika to wprost z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. [Dz.U.08.60.374 ] w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza.

Jakie wymogi musi spełniać lokal aby otworzyć aptekę internetową

Z rzeczonego rozporządzenia możemy się dowiedzieć, że lokal placówki prowadzącej działalność w zakresie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych musi posiadać miejsce wydzielone z izby ekspedycyjnej, pomieszczenia magazynowego lub komory przyjęć przeznaczone do przygotowania produktu leczniczego do wysyłki. Nadto wydzielone muszą być miejsce wyposażone w stół do przygotowywania przesyłek, szafę lub regał do przechowywania zewnętrznych materiałów opakowaniowych oraz podest lub regał do składowania przygotowanych przesyłek. Po spełnieniu opisanych wyżej przesłanek, podmiot prowadzący placówkę jest zobowiązany powiadomić właściwego miejscowo według miejsca siedziby apteki, wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o zamiarze prowadzenia wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych, nie później niż na 14 dni przed jej planowanym rozpoczęciem.

Dodatkowo w przypadku przyjmowania zamówień za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej placówka zgłasza do właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego dane dotyczące adresu strony internetowej oraz domeny, w której ta strona jest zarejestrowana, nadto wszystko na głównej stronie internetowej należy umieścić odnośnik do posiadanego zezwolenia na prowadzenie placówki, które zamieszcza się w formacie pdf. Te obostrzenia wynikają z § 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r.

Kto może sprzedawać w aptece internetowej

Należy również wyznaczyć farmaceutę, który posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty lub technika farmaceutycznego posiadającego dwuletnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze czasu, odpowiedzialnego za prawidłową realizację sprzedaży wysyłkowej produktu leczniczego. W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, czytamy, że podmiot prowadzący placówkę zajmującą się wysyłkową sprzedażą produktów leczniczych musi zapewnić pacjentom możliwość kontaktu telefonicznego w godzinach pracy placówki oraz przez dwie godziny po ustalonych godzinach dostaw w zakresie dotyczącym jakości i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego będącego przedmiotem sprzedaży wysyłkowej.

Zanim rozpoczniemy sprzedaż – kolejne obowiązki apteki internetowej

Jeśli te wszystkie warunki spełnimy, możemy przystąpić do sprzedaży wysyłkowej. Ale nie tak szybko. Przed sprzedażą należy uruchomić stronę, z której klient będzie dokonywał zakupów. Należy przygotować regulamin apteki internetowej, w którym powinny zostać zawarte informację na temat oferowanych produktów, ich cen, dostępności, czasu realizacji zamówienia, miejsca odbioru, wysyłki, informacje na temat przetwarzania danych osobowych związanych z prawidłową obsługą zamówienia oraz prawo do odstąpienia od umowy.

Zwrot towaru (odstąpienie od umowy) w aptece internetowej

Przy prawie do odstąpienia od umowy możemy posiłkować się dwiema podstawy prawne, pierwsza z nich, chyba znana każdemu użytkownikowi Internetu, mianowicie Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę, zgodnie z którą konsument ma 10 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. Warto zauważyć pewną nieścisłość w przepisach dot. prawa odstąpienia od umowy przy sprzedaży produktów leczniczych:

1)     zgodnie z ustawą pamiętać o Prawie farmaceutycznym produkty lecznicze i wyroby medyczne wydane z apteki nie podlegają zwrotowi o ile posiadają wadę jakościową lub niewłaściwego ich wydania, inaczej mówiąc pomyłki farmaceuty przy wydawaniu;

2)    zgodnie natomiast z rozporządzeniem wydanym do tej ustawy, a dotyczącym sprzedaży wysyłkowej apteka prowadząca sprzedaż wysyłkową winna na podstawie  § 3 pkt. 8 w/w rozporządzenia poinformować klienta o możliwości dokonania zwrotu (odstąpienia od umowy) w  ramach wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych w terminie 10 dni od dnia dostawy produktu leczniczego, bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu.

Jak widać w tym wypadku ciężar interpretacji tych niejasności został przerzucony na przedsiębiorców i to oni spotkają się z tym problemem już podczas prac nad regulaminem. Co raz więcej konsumentów korzysta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy, więc zagadnienie to z pewnością nie ominie również aptek internetowych.

Podsumowanie

Podsumowując – przed rozpoczęciem sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych należy mieć aptekę i odpowiedni personel, stronę internetową. Następnie należy zgłosić się 14 dni przed rozpoczęciem sprzedaży wysyłkowej z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego, w którym należy zawrzeć wszystkie wymagane informację. Po uzyskaniu zgody, możemy ruszać ze sprzedażą. Jak można zauważyć regulamin apteki internetowej to nie jest taka prosta sprawa.

Zapisz się na newsletter prawny

Zapisz się na newsletter prawny

Dowiesz się pierwszy o zmianach przepisów dot. regulaminów i weźmiesz udział w webinarach.

SUKCES - zapisałeś się!