Bardzo ciekawą opcja dla zyskania grona oddanych klientów jest organizacja konkursu. Jest to bardzo skuteczna forma reklamy, dlatego też warto pochylić się nad tym tematem. Pamiętać należy, że organizując konkurs nie wystarczy zapewnić jedynie atrakcyjne nagrody. Konieczne jest także dopełnienie obowiązków formalnych i prawnych, tak by konkurs nie stał się wyłącznie problemem.

Po co regulamin konkursu bez elementu losowego?

Nieodłącznym elementem konkursu jest stworzenie jego regulaminu. Regulamin jest podstawą wszelkich roszczeń zarówno względem uczestników, jak i organizatora. Bez regulaminu niemożliwym byłoby wyłonienie chociażby zwycięzców. Niejasność zasad mogłoby bowiem powodować skutek tego rodzaju, że organizator konkursu byłby zmuszony do nagrodzenia wszystkich. A zatem bez regulaminu ani rusz.

Treść regulaminu

Z regulaminu muszą wynikać najistotniejsze kwestie związane z konkursem. I tak wśród elementów regulaminu musi znaleźć się:

  1. Wskazanie organizatora konkursu,
  2. Ustalenie zasad konkursu, w tym wskazanie czego dotyczy konkurs oraz kto jest uprawniony do wzięcia w nim udziału,
  3. Wskazanie nagród oraz sposobu nagradzania uczestników,
  4. Warunki otrzymania nagrody i sposób ich przekazania,
  5. Ustalenie przebiegu konkursu,
  6. Sposób wyłonienia laureatów, w tym także ustalenie komisji konkursowej,
  7. Określenie kwestii związanych z ustalaniem praw autorskich do utworu, jeżeli przedmiotem konkursu jest ustalenie jakiegoś dzieła np. zdjęcia,
  8. Zasady składania reklamacji względem rozstrzygnięcia konkursu,
  9. Polityka prywatności wynikająca z RODO.

Jest to minimalny zakres jaki regulamin konkursu bez elementu losowego powinien określać. Jego brak lub treść niezgodna z prawem może narazić organizatora na odpowiedzialność.

Regulacje prawne

Co do niezgodności z prawem należy zaznaczyć, że nie jest to kwestia oczywista. Znaczy to tyle, że organizator nie może całkowicie dowolnie regulować postanowień regulaminu, gdyż musi mieścić się w ramach prawnie dopuszczalnych. Warto wskazać chociażby na katalog klauzul niedozwolonych. Aby uniknąć wprowadzenia takich klauzul należy zapoznać się z wykazem udostępnionym przez Urząd ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W zakresie regulaminów właściwie nie ma znaczenia w jakiej formie konkurs jest organizowany. Bez znaczenia będzie, czy organizujemy konkurs na swojej stronie internetowej lub za pomocą jakiegoś serwisu, lub w jeszcze innej formie. Regulamin musi być. Pamiętajmy także, że każdej osobie przystępującej do konkursu regulamin musi zostać udostępniony i musi ona mieć realną szansę zapoznania się z nim.

Pamiętajmy także, że istotne jest co jest przedmiotem konkursu. Kluczowym jest zwrócenie uwagi na to czy konkurs zawiera element losowości lub stanowi grę losową. Wówczas konstrukcja regulaminu będzie się opierać o Ustawę o grach hazardowych. Istotną kwestią w tym zakresie jest powołanie komisji konkursowej. Bowiem jeżeli zwycięzcę wyłania komisja na podstawie wykazania się określonymi umiejętnościami to możemy mówić o konkursie. Jeżeli zwycięzcę wyłania losowanie, to wówczas możemy już mieć do czynienia z grą hazardową. Jednakże ta kwestie omówimy w oddzielnym artykule.

Skąd wziąć regulamin?

Dobry regulamin nie jest rzeczą łatwą, dlatego warto skorzystać z pomocy ekspertów, co obecnie nie jest wielkim problem. Generalnie korzystanie z gotowych regulaminów nie jest dobrym rozwiązaniem, albowiem, nie posiadając wiedzy prawniczej łatwo natknąć się na błędny regulamin lub regulamin całkowicie nieadekwatny do naszego konkursu, a przez co wszyscy uczestnicy będą sobie rościli pretensje do nagrody. A jeżeli regulamin został wadliwie sformułowany to może się okazać, że będą mieli rację.

Podsumowanie

Regulamin konkursu jest jego nieodzownym elementem. Dobry regulamin zaś wymaga trochę wysiłku, ale i doświadczenia przy jego tworzeniu. Pamiętać należy, że konkurs jest świetną reklamą, ale jego ogłoszenie bez jasno określonych reguł może stać się źródłem problemów i całkowicie zaprzepaścić płynące z niego korzyści.

Zapisz się na newsletter prawny

Zapisz się na newsletter prawny

Dowiesz się pierwszy o zmianach przepisów dot. regulaminów i weźmiesz udział w webinarach.

SUKCES - zapisałeś się!