Serwis ogłoszeniowy – obecnie, różnorodne serwisy są jednymi z najbardziej popularnych oraz jednocześnie najczęściej odwiedzanych stron w Internecie. Korzystając z tego typu serwisów możemy w krótkim czasie odnaleźć interesujące nas produkty czy usługi oraz kontaktując się z danym ogłoszeniodawcą zawrzeć umowę sprzedaży czy na przykład umowę o pracę.  W dzisiejszym artykule omówimy właśnie popularne serwisy ogłoszeniowe oraz wspólnie przeanalizujemy najważniejsze aspekty ich funkcjonowania mając na uwadze wymogi prawne jak i praktyczne. Zarówno jeżeli jesteś użytkownikiem tego typu stron jak ich właścicielem, ten temat powinien Cię zainteresować. Zapraszamy do lektury.

 

Standardowy model serwisu ogłoszeniowego

W tym artykule przedstawimy i omówimy najważniejsze kwestie prawne związane z serwisem ogłoszeniowym opierając się na najbardziej standardowym, popularnym modelu takiego serwisu. W każdym serwisie bowiem udostępniane mogą być specyficzne funkcjonalności, których struktura została stworzona pod konkretną branżę lub funkcjonalności, które są typowe dla innych rodzajów serwisów.

Standardowy serwis ogłoszeniowy opiera się z jednej strony na możliwości dodawania ogłoszeń przez różnego rodzaju podmioty w ramach danej branży lub tematycznie, a z drugiej strony korzystającym z niego usługobiorcom na przeglądanie i wyszukiwanie zamieszczonych na stronie ogłoszeń.

W standardowym serwisie ogłoszeniowym informacje wynikające z dodawanych ogłoszeń mają charakter wyłącznie informacyjny, a celem zawarcia umowy sprzedaży należy skontaktować się bezpośrednio z ogłoszeniodawcą już poza serwisem. Tym samym właściciel serwisu nie jest stroną zawieranych umów sprzedaży, jego rola ogranicza się tak naprawdę do udostępnienia platformy, usług elektronicznych jak konto czy Newsletter, pełnienia funkcji administratora danych osobowych oraz bieżącego kontaktu z usługobiorcami serwisu. Bardzo ważne jest zawarcie takiej informacji w regulaminie i wyraźne wskazanie, że właściciel serwisu nie jest autorem ogłoszeń zamieszczanych w serwisie, a tym samym nie będzie stroną zawieranych już poza serwisem umów sprzedaży. O tym co powinno się znaleźć w regulaminie serwisu ogłoszeniowego dowiesz się w dalszej części artykułu.

 

Usługi Elektroniczne udostępniane w serwisie ogłoszeniowym

Tak jak wskazaliśmy wcześniej nie sposób omówić w jednym artykule wszystkich możliwych konfiguracji funkcjonalności w serwisie ogłoszeniowym. Wskażemy natomiast najczęściej występujące funkcjonalności w serwisach ogłoszeniowych jak:  dodawanie ogłoszenia, wyszukiwarka ogłoszeń, formularz zapytania/ kontaktowy, opcjonalnie konto,  newsletter oraz dodatkowe opcje wyróżniania ogłoszeń.

Oczywiście, w bardziej rozbudowanych serwisach ogłoszeniowych możemy spotkać się jeszcze z takimi funkcjonalnościami jak: blog czy forum.

Jakie wymogi wiążą się z wszystkimi funkcjonalnościami w serwisie? Otóż, każda z nich to świadczona przez właściciela serwisu usługa elektroniczna, a poprzez np. zapis na Newsletter czy rejestrację Konta zawierana jest między usługodawcą, a użytkownikiem tzw. umowa o charakterze ciągłym. W regulaminie serwisu należy każdą z usług wyraźnie wskazać poprzez jej zdefiniowanie oraz opisanie sposobu w jaki usługobiorca może z niej korzystać, kroków jakie są wymagane, aby skorzystanie z usługi było skuteczne oraz sposobu rezygnacji z danej usługi.

Przykład: opisując usługę elektroniczną „Wyszukiwarkę” należy poruszyć następujące kwestie: moment rozpoczęcia korzystania z wyszukiwarki ( np. przejście na stronę główną serwisu), kroki niezbędne do skutecznego z niej korzystania ( np. wpisanie wyszukiwanej frazy, wybranie kategorii i kliknięcie pola akcji) oraz wskazanie sposobu zakończenia korzystania z wyszukiwarki ( np. skorzystanie z wyszukiwarki ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej).

W taki sposób należy opisać każdą z usług elektronicznych. W przypadku serwisu ogłoszeniowego należy szczególną uwagę poświęcić warunkom zamieszczania ogłoszenia oraz zabezpieczyć właściciela serwisu przed ewentualnymi naruszeniami w tym zakresie. Oprócz określenia przesłanek, które należy spełnić, aby wystawić ogłoszenie, wskazania danych niezbędnych do wpisania w formularzu, zasad odpłatności za zamieszczanie ogłoszeń, sposobu płatności, terminu w jakim ogłoszenie stanie się widoczne na stronie,  szczególną uwagę należy poświęcić na zabezpieczenie właściciela serwisu przed zamieszczeniem bezprawnych treści. Zalecamy wyraźnie podkreślić w regulaminie, iż usługobiorcy zobowiązani są zamieszczać w serwisie jedynie prawdziwe, rzetelne i niewprowadzające w błąd informacje, a zamieszczone ogłoszenie powinno być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, praw autorskich oraz prawa własności intelektualnej zarówno usługodawcy jak i osób trzecich.

 

Serwis ogłoszeniowy może mieć rzetelny i kompleksowy regulamin?

Serwis ogłoszeniowy powinien posiadać kompleksowy regulamin, który  składa się z kilkunastu rozbudowanych punktów, w których powinny zostać w sposób czytelny i uporządkowany uregulowane takie kwestie jak: ogólne warunki korzystania z serwisu wraz ze wskazaniem administratora danych osobowych, szczegółowe wskazanie i opisanie usług elektronicznych, warunki zamieszczenia ogłoszenia, reklamacje dot. działania serwisu. W przypadku, gdy użytkownikami serwisu będą konsumenci, oczywiście nie można zapomnieć o szeregu obowiązków informacyjnych do spełnienia, a tym samym konieczności zawarcia zapisów m.in.  dot. prawa odstąpienia od umowy czy pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów.

Oprócz wyżej wskazanych elementów, regulamin powinien zawierać zapisy odnośnie praw autorskich oraz odrębne regulacje znajdujące zastosowanie w przypadku przedsiębiorców. Co do zasady serwis ogłoszeniowy będzie skierowany zarówno do podmiotów profesjonalnych – przedsiębiorców jak i do konsumentów, warto natomiast odrębnie przeanalizować każdą sytuację i dopasować regulamin do grupy docelowej w serwisie. Kolejna kwestia, która jest szczególnie ważna w serwisie ogłoszeniowym to wyraźne określenie zakresu przedmiotów i usług, które nie mogą być przedmiotem dodawanych ogłoszeń. Zalecamy, aby zamieścić taką listę w formie załącznika do samego regulaminu. Przykładem takich ograniczeń są m.in. treści, które naruszają prawa autorskie, przedmioty takie broń, amunicja czy też treści nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym, wyznaniowym.

 

Polityka Prywatności serwisu ogłoszeniowego zgodna z RODO

Szczegółowe kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych klientów w serwisie powinny być ujęte w odrębnym od regulaminu dokumencie – Polityce Prywatności. W dokumencie tym wyraźnie powinien być wskazany administrator danych osobowych – najczęściej będzie to po prostu właściciel serwisu czyli usługodawca.

Administrator danych osobowych powinien informować w polityce prywatności przede wszystkim o:

  1.      adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska,
  2.      danych kontaktowych inspektora danych wyznaczonego przez administratora ( jeżeli został wyznaczony),
  3.      ogólnych podstawach przetwarzania danych ( m.in. wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą )
  4.      celach, okresie oraz zakresie przetwarzanych w sklepie danych osobowych,
  5.      odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych w sklepie ( np. podmioty obsługujące płatności elektroniczne),
  6.      profilowaniu ( o ile jest stosowane);
  7.      praw osoby, której dane dotyczą ( m.in prawo do sprzeciwu, cofnięcia zgody czy wniesienia skargi do organu nadzorczego),
  8.      dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

Powyższe elementy to obowiązkowy „szkielet” Polityki Prywatności.  Należy mieć na uwadze to, że tak jak regulamin – również polityka prywatności musi być każdorazowo dopasowana do danego serwisu ogłoszeniowego. Indywidualnie powinny być przeanalizowane takie kwestie jak: cele, zakres przetwarzanych danych, kategorie odbiorców czy stosowanie profilowania i plików Cookies.

 

Kwestii, które należy wziąć pod uwagę jest wiele – warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnika

Chociaż kwestii, które należy wziąć pod uwagę tworząc dokumenty dedykowane serwisowi ogłoszeniowemu jest wiele – nawet wszystkie wskazane powyżej aspekty mogą okazać się niewystarczające. Zalecamy w przypadku rozbudowanych serwisów ogłoszeniowych o skorzystanie z pomocy doświadczonego prawnika, który indywidualnie przeanalizuje funkcjonowanie danego serwisu i stworzy w pełni dopasowane dokumenty. Ponadto, w przypadku, gdy grupą docelową serwisu są konsumenci, w grę wchodzą także ewentualne kary za m.in. klauzule niedozwolone czy niespełnienie obowiązków informacyjnych nałożone przez UOKiK. Oprócz sankcji pieniężnych nałożonych przez UOKiK nie można zapominać o karach wynikających z RODO.

Korzystając z gotowych wzorów dostępnych w Internecie czy też próbując bez doświadczenia w materii E-Commerce samodzielnie stworzyć dokumenty dla serwisu możemy się narazić na dotkliwe sankcje. Szczególnie w przypadku serwisów internetowych warto rozważyć zwrócenie się do prawnika i posiadanie w pełni dopasowanego regulaminu oraz polityki prywatności.

 

Podsumowanie

Jeżeli jesteś właścicielem serwisu ogłoszeniowego lub zamierzasz uruchomić taką platformę zachęcamy Cię do skorzystania z usług naszych doświadczonych prawników.  Przeanalizują i przeprowadzą kompleksowy audyt Twoich dokumentów lub od podstaw stworzą w pełni dopasowany regulamin oraz politykę prywatności dla Twojego serwisu.

 

Zapisz się na newsletter prawny

Zapisz się na newsletter prawny

Dowiesz się pierwszy o zmianach przepisów dot. regulaminów i weźmiesz udział w webinarach.

SUKCES - zapisałeś się!