Zachęceni sukcesem serwisów ogłoszeniowych takich jak olx.pl czy gumtree.pl coraz to więcej ludzi pragnie założyć swój własny serwis z ogłoszeniami. Aktualnie pojawia się wiele serwisów, które specjalizuj się w jednej, konkretnej branży.  Większość ludzi nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, że oprócz pomocy grafika, informatyka tudzież programisty, będzie potrzebować także dobrego prawnika. Zgodnie bowiem z obowiązującym prawem, zakładając taki serwis będziemy musieli zadbać o jego podstawę, a więc regulamin korzystania z serwisu.

 

Jakie obowiązki ciążą na usługodawcy?

Jak już zostało wspomniane wcześniej, założenie serwisu internetowego wiąże się ze stworzeniem regulaminu, który będzie określał zasady korzystania z serwisu. Kwestię tę reguluje art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgodnie z nim usługodawca:

  • nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług oraz
  • na żądanie usługobiorcy, usługodawca udostępnia regulamin w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca – czyli np. udostępnienie regulaminu na stronie WWW w takim formacie oraz kodowaniu, który umożliwiałby jego zapisanie i odtwarzanie bez podejmowania dodatkowych istotnych czynności przez usługobiorcę [1]

W przypadku braku spełnienia wyżej wymienionych wymagań, usługobiorca nie będzie związany regulaminem serwisu ogłoszeniowego. Warto więc zadbać o to, aby udostępnić regulamin usługobiorcy jeszcze przed zawarciem umowy, ponieważ stawka jest niewątpliwie wysoka.

 

Co musi zawierać regulamin serwisu ogłoszeniowego?

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, regulamin takiego serwisu powinien określać  w szczególności:

  • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną – w przypadku serwisów ogłoszeniowych najczęściej spotykane usługi to: konto, promowanie ogłoszeń czy formularz zapytania.
  • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w tym:
  • wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
  • zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym
  • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
  • tryb postępowania reklamacyjnego.

Powyższe elementy regulaminu stanowią tak zwane „ustawowe minimum”. Należy ponadto pamiętać, że regulamin naszego serwisu powinien być dostosowany do oferowanych przez nas usług elektronicznych.

 

Co w przypadku, gdy z naszego serwisu korzysta konsument?

 

W takiej sytuacji oprócz treści wymienionych w poprzednim punkcie, usługodawca tworząc regulamin korzystania z serwisu musi wziąć pod uwagę także prawo konsumenckie. Mam tutaj na myśli głównie art. 12 ustawy o prawach konsumenta, który wymienia ponad 20 treści, o których należy konsumenta poinformować w sposób jasny oraz zrozumiały, najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową. W przypadku serwisu ogłoszeniowego problematyczne może okazać się – przysługujące konsumentowi względem przedsiębiorcy – prawo odstąpienia od umowy. Warto jednak pamiętać tutaj o treści art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym:

„Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy”.

Należy także wskazać, iż regulamin serwisu ogłoszeniowego stanowi wzorzec umowy, a więc w przypadku gdy z naszego serwisu będą mogli korzystać konsumenci trzeba uważać, aby w regulaminie nie zamieszczać zapisów, które mogłyby zostać uznane za potencjalne klauzule niedozwolone.

 

Regulamin serwisu ogłoszeniowego – kopiować czy stworzyć własny?

Regulamin serwisu ogłoszeniowego wzór” stanowi jedną z najczęściej wyszukiwanych fraz w wyszukiwarkach internetowych. Wynika to z faktu, iż coraz to więcej przedsiębiorców kopiuje regulamin od konkurencji bądź szuka jego gotowych wzorów. Nie mają oni bowiem ochoty wydawać pieniędzy na stworzenie regulaminu dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb, a więc wyszukują w sieci treści, które mogliby w przyszłości przekopiować na swoją stronę internetową. Czy takie działanie jest legalne? Oczywiście, że nie. Trzeba pamiętać, że korzystanie z cudzego regulaminu bez zgody uprawnionego, stanowi naruszenie praw autorskich.

 

Konsekwencje spowodowane brakiem regulaminu

Brak realizacji przez usługodawcę obowiązku określenia i udostępnienia regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną może zostać uznane za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Wiąże się to z kolei z możliwością nałożenia kary w wysokości do 10% przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy.

Warto więc mieć spokojną głowę i zainwestować w regulamin dostosowany do naszych potrzeb. Powielenie regulaminu konkurencji stanowi tylko pozorną oszczędność, gdyż nie mamy pewności czy skopiowany regulamin uwzględnia wszystkie aspekty naszej działalności oraz wymogi nałożone przez prawo. Przykładowo, jeżeli w regulaminie naszego serwisu ogłoszeniowego znajdą się klauzule niedozwolone, wówczas koszty postępowania w przypadku przegranej sprawy będą o wiele wyższe, aniżeli zakup usługi stworzenia profesjonalnego regulaminu dopasowanego do naszym potrzeb.

[1] Świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dostęp warunkowy, pod red. D. Lubasza i M. Namysłowskiej,   Warszawa 2011, str. 142

Zapisz się na newsletter prawny

Zapisz się na newsletter prawny

Dowiesz się pierwszy o zmianach przepisów dot. regulaminów i weźmiesz udział w webinarach.

SUKCES - zapisałeś się!