Sklep internetowy staje się co raz częstszą formę dystrybucji oprogramowania, w szczególności dla firm. Obecnie nie jest już potrzebne przesyłani oprogramowania na płycie CD. Wystarczy udostępnienie klientowi linku do pobrania oraz w razie potrzeby unikalnego kodu umożliwiającego uruchomienie aplikacji lub skorzystanie z innego produktu cyfrowego (np. skórki, widgetu, wtyczki itd.).

Co powinien zawierać regulamin sklepu internetowego B2B z produktami cyfrowymi

W regulaminie sklepu B2B (czyli skierowanego wyłącznie do przedsiębiorców, z wyłaczeniem konsumentów) należy przede wszystkim wprost wskazać, że regulamin nie jest skierowany do konsumentów. Dzięki temu taki regulamin sklepu internetowego nie będzie mógł zostać poddany kontroli pod kątem klauzul niedozwolonych. Sprzedaż treści cyfrowych między przedsiębiorcami nie jest tak skomplikowana, jak sprzedaż takich treści konsumentom. Szerzej o takiej sprzedaż w kontekście nowej ustawy o prawach konsumenta można przeczytać tutaj: 

Wracając do regulaminu B2B sklepu internetowego z produktami cyfrowymi można wskazać następujące elementy takiego regulaminu:

  1. postanowienia ogólne, definicje
  2. postanowienia dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną (zawieranie, rozwiązywanie, tryb reklamacji)
  3. postanowienia dotyczące zawarcia umowy sprzedaży (udzielenia licencji – w przypadku przeniesienia praw autorskich wymagana byłaby bowiem forma pisemna pod rygorem nieważności)
  4. warunki licencji na korzystanie z produktu (np. czas trwania, pola eksploatacji, zasięg terytorialny, ilość domen itd.)
  5. sposoby i termin płatności
  6. sposoby, termin i koszty dostawy
  7. postanowienia dodatkowe (np. dotyczące ograniczenia odpowiedzialności, reklamacji itd.)
  8. postanowienia końcowe

Najbardziej istotnym punktem są tutaj warunki licencji. Mogą być one uregulowane w regulaminie albo w osobnym dokumencie dołączanym do produktu. To licencja określa zasady korzystania z produktu cyfrowego, czyli jakie prawa i obowiązki posiada klient.W warunkach licencji można dodatkowo zastrzec prawo do korzystania z aktualiazacji produktu, jeżeli takie będą udostępniane przez sprzedawcę.

Podsumowanie

Sprzedaż produktów cyfrowych przez Internet staje się coraz bardziej powszechna i umożliwia szybkie dotarcie do bardzo dużej liczby klientów. Istotne jest aby przy prowadzeniu takiej sprzedaży posiadać regulamin zabezpieczający interesy sprzedawcy, w szczególności należy tutaj jasno określić warunki licencji oraz zasady odpowiedzialności sprzedawcy za produkt cyfrowy.

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy przygotowaniu takiego regulaminu napisz do nas korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej. Chętnie pomożemy.

Zapisz się na newsletter prawny

Zapisz się na newsletter prawny

Dowiesz się pierwszy o zmianach przepisów dot. regulaminów i weźmiesz udział w webinarach.

SUKCES - zapisałeś się!