Wiele sklepów internetowych nadal stosuje w swojej procedurze zakupu wymóg kliknięcia w link potwierdzający po złożeniu zamówienia. Czy taki wymóg jest prawidłowy i może być stosowany przez sprzedawców? Dlaczego nie? W niniejszym wpisie postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Już na samym początku musimy jednak zastrzec, że poniższe zastrzeżenia dotyczą większości sklepów internetowych, ale nie wszystkich. W konkretnym wypadku korzystanie z linku potwierdzającego może być jednak dopuszczalne – ostatecznie może to zależeć między innymi od szczególnego uregulowania procedury zawarcia umowy w danym sklepie lub kierowaniu sprzedaży tylko do wybranej grupy klientów.

Zapraszamy do lektury, a sprzedawców także do indywidualnego kontaktu z naszymi prawnikami celem oceny możliwości zastosowania linku potwierdzającego – kontakt@regulaminowo.pl

Nowa ustawa o prawach konsumenta a link potwierdzający

Nie ma wprost podstawy prawnej, która nakazywałaby stosowanie lub niestosowanie linku potwierdzającego koniecznego do złożenia zamówienia. Aczkolwiek uzasadnienie tej kwestii można znaleźć interpretując przepisy nowej ustawy o prawach konsumenta oraz analizując rejestr klauzul niedozwolonych. Poniżej szersze informacje.

Nowa ustawa o prawach konsumenta wymaga aby konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty (art. 17 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta). Dodatkowo nowa ustawa wymaga, że jeżeli do złożenia zamówienia używa się przycisku lub podobnej funkcji, to muszą być one oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania (art. 17 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta).

Art. 17.
1. Jeżeli umowa zawierana na odległość, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, nakłada na konsumenta obowiązek zapłaty, przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć konsumentowi w sposób jasny i widoczny, bezpośrednio przed złożeniem przez konsumenta zamówienia, informacji, o których mowa art. 12 ust. 1 pkt 1, 5, 16 i 17.
2. Przedsiębiorca zapewnia, aby konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
3. Jeżeli do złożenia zamówienia używa się przycisku lub podobnej funkcji, muszą być one oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania.
4. Jeżeli przedsiębiorca nie spełnia wymagań określonych w ust. 2 lub 3, umowa nie zostaje zawarta.

Powyższe pozwala przyjąć, że nowa ustawa zakłada, że umowa jest zawierana już w momencie złożenia zamówienia na stronie sklepu. Dlatego też zalecamy usunięcie wymogu dodatkowego potwierdzenia poprzez kliknięcie w link potwierdzający.

Link potwierdzający w rejestrze klauzul niedozwolonych

Dodatkowo stosowanie zapisów dotyczących wymogu kliknięcia w link potwierdzający zostało uznane za niedozwolone i wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych:

Numer wpisu: 6177
Data wyroku: 2015-09-08
Polherz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
„Warunkiem realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez Kupującego poprzez kliknięcie w link potwierdzający zamówienie, który zostanie wysłany w automatycznej wiadomości na adres e-mail Kupującego, który jest zdefiniowany w danych rejestracyjnych. Po wykonaniu tej czynności Kupującego, Sprzedający może przyjąć zamówienie do realizacji o czym Kupujący zostanie poinformowany e-mailem. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone przez Kupującego nie będą realizowane”

Numer wpisu: 5915
Data wyroku: 2014-10-28
Agnieszka Zasimowicz – MIKA STUDIO w Warszawie
„Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep”

Numer wpisu: 5749
Data wyroku: 2014-05-27
Flowerpoint sp. z o.o.w Łomiankach
„Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep”

Wpisanie zapisu do rejestru klauzul niedozwolonych nie oznacza automatycznie, że wszystkie tego typu zapisy mogą być uznane za niedozwolone – oceny zawsze dokonuje się mając na uwadze cały regulamin. Aczkolwiek istnienie już podanych wyżej przykładowych należy mieć na uwadze wprowadzając podobne zapisy do naszego regulaminu.

Mając powyższe na uwadze naszym klientom nie zalecamy stosowania linku potwierdzającego, chyba że w szczególnie uzasadnionych przypadkach i uprzedniej weryfikacji możliwości jego zastosowania.

Podsumowanie

Z pewnością jeszcze nie jeden raz spotkamy się z wymogiem kliknięcia w link potwierdzający zamówienie w sklepie internetowym. Zalecamy zachowanie ostrożności przy stosowaniu tego wymogu i stosowanie go jedynie w sytuacji, gdy jesteśmy pewni, że ryzyko z tym związane nie istnieje lub jest przynajmniej maksymalnie zminimalizowane.

Zapisz się na newsletter prawny

Zapisz się na newsletter prawny

Dowiesz się pierwszy o zmianach przepisów dot. regulaminów i weźmiesz udział w webinarach.

SUKCES - zapisałeś się!