Obecnie sprzedaż internetowa wypiera stopniowo sprzedaż stacjonarną. Sytuacja ta zmusza do poszukiwania nowych rozwiązań faktycznych i prawnych także w relacji B2B. Odpowiedzią na zaistniałą sytuację stała się umowa o dropshipping. Uważam, że warto skorzystać z takiego rozwiązania, albowiem daje ono prawie nieograniczone możliwości w zakresie dokonywania sprzedaży. Dobra umowa dropshippingu zapewni nam szerszy rynek zbytu, ale również zapewni właściwe relacje z hurtownikami.

Czym jest dropshipping

Dropshipping jest formą dokonywania sprzedaży przez sprzedającego nie będącego hurtownią, bezpośrednio z hurtowni do klienta.  Dropshipping opiera się na umowie, której strony z przyczyn praktycznych są przedsiębiorcami. Inaczej mówiąc jako sprzedawca końcowy sprzedaje towar, którego w rzeczywistości fizycznie nie posiada, od podmiotu, który powiedzmy w normalnych okolicznościach nie jest zainteresowany sprzedażą do klientów indywidualnych.

Dlaczego dropshipping tylko między przedsiębiorcami

Umowa dropshippingu jest sensownym rozwiązaniem wyłącznie między przedsiębiorcami. Jest tak dlatego, że hurtownia nie jest zainteresowana sprzedażą po niższej cenie niewielkich ilości towarów klientom indywidualnym, którzy wówczas tracą zainteresowanie nabywaniem towarów od sprzedawców detalicznych. A to co oczywiste negatywnie wpłynęłoby na rynek i zaburzyło szybkość przepływu towaru, oraz równowagę cenową. Ponadto kwestie rozliczania są tu niezmiernie istotne a dokładniej chodzi o możliwość wystawienia faktury Vat za sprzedane towary, eliminuje to po stronie hurtowni problem związany z wystawianiem paragonów. Umowa dropshippingu może także obejmować sytuacje, w której sprzedawca detaliczny pełni wyłącznie rolę pośrednika stąd rzeczywistym sprzedawcą jest hurtowania, która wypłaca wyłącznie prowizję sprzedającemu, ponosząc konsekwencje takie jak sprzedawca końcowy.

Zalety umowy dropshippingu

Podstawową zaletą takiej formy dokonywania sprzedaży jest fakt, że sprzedawca detaliczny nie potrzebuje do dokonania sprzedaży fizycznego sklepu z przestrzenią magazynową. Oferuje on wyłącznie określone produkty do sprzedaży za określoną cenę. Nie prowadzi ich wysyłki, lecz na podstawie zebranych zamówień kupuje je od hurtowni, która towar wysyła bezpośrednio do klientów. Można mówić, że jest to klasyczna umowa dropshippingu, w której zachowane są role przedsiębiorców a różnica polega na przesyłaniu i magazynowaniu towarów.

Jak zacząć z dropshippingiem?

Na początek należy zdecydować co tak naprawdę chcemy sprzedawać. Przy umowie dropshippingu wprawdzie nie potrzebujemy towaru, jednak mimo to powinniśmy znać się na tym co oferujemy do sprzedaży. Chociażby by móc w sposób właściwy zaoferować produkt do sprzedaży i podkreślić jego zalety. Znając się na określonym produkcie możemy też przed zawarciem umowy zapoznać się z towarem oferowanym przez hurtownię czy odpowiada on naszym standardowym. Dlatego też warto sprawdzić i upewnić się co do opinii naszego kontrahenta. Warto by hurtownia była sprawdzona i świadczyła swe usługi na najwyższym poziomie. Przecież jeżeli pójdzie coś nie tak to my odpowiemy za to naszym być lub nie być na rynku.

Jak powinna wyglądać dobra umowa o dropshipping?

Umowa taka jest szczególną umową, która w większej mierze niż inne opiera się na wzajemnym zaufaniu. Pamiętajmy, że sprzedawca końcowy najczęściej nie widzi produktu finalnie wysyłanego do klienta a jednak on poniesie konsekwencje, jeżeli towar okaże się „niewypałem”. Bez znajomości rynku i towaru umowa taka to spore ryzyko. Jeżeli jednak mamy już sprawdzoną hurtownię, znamy oferowany towar i wiemy, że przyciągnie on następnych klientów to czas na podpisanie umowy.

Umowa taka powinna zawierać:

 1. Określenie stron umowy
 2. Przedmiot umowy
 3. Sposób składania zamówienia
 4. Cennik towarów
 5. Cennik dostaw
 6. Sposoby i terminy płatności
 7. Termin wysyłki towarów
 8. Obowiązki informacyjne względem klienta indywidualnego
 9. Określenie warunków zwrotu towaru
 10. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO
 11. Tajemnice przedsiębiorstwa

Są to kluczowe elementy umowy o dropshipping i oczywiście nie są to wszystkie postanowienia jakie umowa powinna zawierać.

Zwroty towaru

Jest to kwestia wymagająca odrębnego omówienia. Otóż w zależności od modelu dropshippingu, różnią się konsekwencje w zakresie zwrotu towaru. Otóż, jeżeli to hurtownia będzie sprzedawcą a sprzedający tylko pośrednikiem to towar będzie zwracany co do zasady do hurtowni według obowiązujących ogólnie reguł. Inaczej będzie w modelu, kiedy to my kupujemy określony towar od hurtowni, który hurtownia tak naprawdę wysyła w naszym imieniu. Wówczas z reguły towar będzie zwracany do nas i będziemy go musieli respektować przynajmniej w zakresie nałożonym przepisami o ochronie konsumentów. Może pojawić się problem, kiedy hurtowania natomiast nie będzie chciała przyjąć z powrotem od nas tego towaru, zwłaszcza, że w relacjach między przedsiębiorcami nie ma takiego obowiązku. Dlatego kwestię zwrotów należy odrębnie uregulować w umowie tak by nie budziło to wątpliwości a sprzedawca końcowy nie został ze zwróconym towarem.

Podsumowanie

Umowa dropshippingu jest świetnym rozwiązaniem w dobie zakupów internetowych. Jeżeli znasz się na produkcie, masz doświadczenie w sprzedaży, ale nie masz środków organizacyjnych i technicznych do przechowywania towarów, to dobrze skonstruowana umowa dropshippingu jest właśnie dla Ciebie. Rozwiązanie to pozwoli Ci rozwinąć skrzydła przy minimum nakładów finansowych.

Zapisz się na newsletter prawny

Zapisz się na newsletter prawny

Dowiesz się pierwszy o zmianach przepisów dot. regulaminów i weźmiesz udział w webinarach.

SUKCES - zapisałeś się!