Nie ulega wątpliwości, że każdy sprzedawca dokonując sprzedaży w obrocie detalicznym jest uzależniony od swoich dostawców. Podstawową formą nawiązania współpracy z hurtownią jest zawarcie umowy o współpracy handlowej, w której reguluje się podstawowe kwestie dotyczące przepływu towaru między przedsiębiorcami. Warto zwrócić uwagę, że umowa o współpracy jest jedną z form nawiązania współpracy, obecnie można rzec, że tradycyjną, ale nie jedyną.

W niniejszym artykule skupimy się jednak na tej podstawowej formie jaką jest właśnie umowa o współpracy handlowej (umowa z dostawcą), jak również zwrócimy uwagę na inną formę współpracy jaka jest umowa dropshippingu.

Umowa o współpracy

Jak już wspomniano umowa o współpracy jest podstawową i tradycyjną formą nawiązywania relacji biznesowej między sprzedawcą detalicznym a hurtowym. Na jej podstawie sprzedawca detaliczny nabywa od hurtowni przedmioty, które następnie sam udostępnia klientowi do nabycia czy to w sklepie stacjonarnym czy za pośrednictwem sprzedaży internetowej (na odległość).

Elementy umowy

Umowa współpracy, jak każda inna umowa z dostawcą powinna zawierać określone elementy, które nadają sens jej istnienia. Dobrze skonstruowana umowa to klucz do sukcesu dla obu stron, które mogą czerpać korzyści z takiej współpracy. Umowa o współpracy powinna zawierać:

  1. Określenie stron umowy
  2. Przedmiot umowy, tj. określenie towarów, które będą dostarczane
  3. Określenie warunków cenowych, tj. zarówno cen za określone produkty, jak i ewentualnych gwarancji stabilności cen w czasie
  4. Sposób i terminowość dokonywania dostaw towarów, miejsca i sposobu dostawy lub ewentualnie miejsca odbioru
  5. Warunki rozliczenia należności, kwestie fakturowania, terminy płatności, zaliczek itp.
  6. Określenie czasu trwania takiej umowy,
  7. Sposób składania kolejnych zamówień i terminów na ich realizację
  8. Określenie zasad przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa.

 Wady i zalety umowy współpracy

Umowa współpracy wprawdzie zawiera sporą dowolność w zakresie jej kształtowania. Oczywiście warto by umowa taka została zawarta w formie pisemnej, gdyż znacząco ułatwia to proces dochodzenia roszczeń w razie nieprzestrzegania umowy przez którąś ze stron. Klasyczna umowa z dostawcą, bo taką tutaj omawiamy, wiąże się z przyjęciem towaru z hurtownią i jego dalsze dystrybuowanie przez sprzedawcę detalicznego. Łączy się to z konsekwencją w postaci posiadania własnego miejsca magazynowego, jak również zatrudniania pracowników magazynowych dokonujących porządkowania i przesyłania takiego towaru.

Zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że jako sprzedawca mamy możliwość sprawdzenia towaru nim przekażemy go kupującemu. Przecież to sprzedawca końcowy odpowiada za jakość sprzedawanego towaru i to z nim dany towar będzie łączony. Wówczas także mamy wpływ na to jak towar jest udostępniany, w jakim czasie udostępniany do sprzedaży czy przesyłany kupującemu. To my odpowiadamy za procedurę zwrotu towaru i zajmujemy się kontaktem z klientem praktycznie na każdym etapie.

Umowa dropshippingu

Inną formą nawiązania współpracy  z hurtownią jest umowa dropshippingu. Odróżnia się ona od wcześniej omówionej formy tym, że sprzedawca detaliczny pełni rolę mówiąc w dużym uproszczeniu pośrednika między hurtownią a nabywcą detalicznym. Dokładniej dokonuje sprzedaży towaru będącego w posiadaniu hurtowni, która to przesyła towar już końcowemu nabywcy Dokładniej ta umowa zostanie omówiona w odrębnym artykule, do którego przeczytania zachęcam. W tym miejscu jednak warto wspomnieć o tej umowie jako dającej nam wybór na ukształtowanie współpracy, szczególnie jeżeli znamy się na określonym produkcie, mamy pomysł i rynek zbytu, ale nie mamy możliwości magazynowych.

Podsumowanie

Współpracę z naszym dostawcą towarów, możemy kształtować w dowolny sposób. Obecnie przeniesienie ciężaru ze sprzedaży sklepowej na internetową znacząco rozszerzyło horyzonty i przyczyniło się do powstania nowych form relacji między przedsiębiorcami, jak wspomnianą umową dropshippingu. Nie można oczekiwać by w niedalekiej przyszłości sprzedaż internetowa całkowicie wyeliminowała formę sprzedaży na odległość, stąd warto nadal zadbać o konstruowanie dobrych umów dotyczących tradycyjnej współpracy.

Zapisz się na newsletter prawny

Zapisz się na newsletter prawny

Dowiesz się pierwszy o zmianach przepisów dot. regulaminów i weźmiesz udział w webinarach.

SUKCES - zapisałeś się!