Regulamin sklepu internetowego to element, który powinien posiadać każdy przedsiębiorca, świadczący usługi drogą elektroniczną. Brak regulaminu lub nieodpowiednie informacje, które w nim się znajdują, mogą być podstawą do zastosowania sankcji prawnych lub innych negatywnych konsekwencji (np. utrata zaufania klientów).

Niedozwolone klauzule umowne jako zagrożenie dla przedsiębiorców

W dzisiejszych czasach prawo bardzo restrykcyjnie reguluje zasady, jakie muszą stosować przedsiębiorcy świadczący usługi droga Internetową, w celu przede wszystkim ochrony konsumentów. Prawdziwym utrapieniem dla konsumentów stają się tak zwane klauzule niedozwolone, czyli takie postanowienia umów, które są sprzeczne z obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami społecznymi, obowiązującymi w danym miejscu i czasie, o czym informuje nas Kodeks cywilny, a konkretnie jego art. 3851 .

Bardzo często zdarza się, iż przedsiębiorcy tworząc regulamin sklepu internetowego zamieszczają w nim postanowienia, które są wygodne dla nich, nie bacząc na fakt jednoczesnej niedogodności dla swoich potencjalnych klientów, co niejednokrotnie jest również następstwem braku należytej wiedzy prawnej ze strony przedsiębiorców. Co więcej narzucają ten regulamin klientom z góry, nie dając możliwości na negocjacje poszczególnych punktów regulaminu. Nierzadko można się spotkać na stronach danego sklepu z zastrzeżeniami typu „kliknięcie na to pole powoduje zaakceptowanie regulaminu”, co według przedsiębiorcy jest wystarczającym do jego akceptacji przez klienta, nawet w sytuacji, gdy nie miał on fizycznej możliwości z zapoznaniem się z nim.

Takie postępowanie nie jest zgodne z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która jasno stanowi, że regulamin powinien być udostępniony klientowi przed zawarciem umowy.

Wspomniane niedozwolone klauzule dotyczą rozmaitych uchybień, sprawiając, że konsument może się stać podmiotem pokrzywdzonym, bez możliwości reakcji oraz obrony przed niezgodnym z prawem traktowaniem. Niestety z każdym dniem pojawia się coraz więcej wspomnianych klauzul i tylko częste monitorowanie własnego regulaminu oraz okresowe zapoznawanie się z nowo pojawiającymi się klauzulami gwarantuje poprawność regulaminu sklepu internetowego. Nowe klauzule to efekt tak niedozwolonych postępowań przedsiębiorców, jak również zmieniającego się stosunkowo często prawa, dlatego ważnym jest by sprawdzać interesujące przedsiębiorców ustawy w miarę często, by regulamin był poprawny i dostosowany do zmieniających się zasad panujących na rynku prawym i gospodarczym.

Niebezpieczeństwa czyhające na regulaminy zawierające niedozwolone klauzule umowne

Niebezpieczeństw, które czyhają na przedsiębiorców niedostosowujących swoich regulaminów do wymogów aktualnych regulacji jest kilka, z czego największym jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, mający w swoim zanadrzu sankcje prawne, które może nałożyć w sytuacji, gdy uzna postępowanie konkretnego przedsiębiorcy za praktyki, które naruszają zbiorowe interesy konsumentów. Może się to skończyć poważną karą finansową dochodzącą do 10 % osiągniętego przez sklep dochodu w roku poprzednim.

Jednakże to nie jedyne niebezpieczeństwo, gdyż popularne stały się firmy, pseudo-kancelarie prawne czy stowarzyszenia , których głównym celem działania jest wyszukiwanie klauzul niedozwolonych np. w regulaminach sklepów internetowych i pozywanie przedsiębiorców przed Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Działalność wyżej wymienionych podmiotów ma pozytywne strony, gdyż może poinformować przedsiębiorcę o posiadaniu w regulaminie niedozwolonych klauzul, jednak z drugiej strony, wyżej wymienione podmioty bardzo często żądają określonych sum pieniężnych w zamian za „usunięcie” nieodpowiednich regulacji i zastąpienie ich poprawnymi, czy co gorsza szantaż polegający na niepoinformowaniu odpowiednich urzędów o fakcie zalezienia klauzul w regulaminie przedsiębiorcy.

Czy warto monitorować regulamin sklepu internetowego

Ze względu na wymagania, jakie stawia przed przedsiębiorcami prowadzącymi sklep internetowy ustawodawstwo, częste zmiany prawa, dość bolesne sankcje za nieprzestrzeganie przepisów, ale także stowarzyszenia wyszukujące niedozwolone klauzule oraz pozywające za ich posiadanie, warto monitorować regulamin swojego sklepu, gdyż może to uchronić sklep przed stratami finansowymi oraz utratą wiarygodności w oczach klientów.

Dlatego tez poniesienie początkowych kosztów na wynajęcie prawnika lub odpowiednie monitorowanie swojego regulaminu jest bardziej opłacalne, niż późniejsze uiszczanie różnych możliwych kar lub ponoszenie konsekwencji, które doprowadzają do utraty klientów.

Zapisz się na newsletter prawny

Zapisz się na newsletter prawny

Dowiesz się pierwszy o zmianach przepisów dot. regulaminów i weźmiesz udział w webinarach.

SUKCES - zapisałeś się!