Portal informacyjny, turystyczny z reklamami – W dzisiejszym artykule poruszymy najważniejsze kwestie prawne związane ze portalami o charakterze reklamowo – informacyjnym, które są poświęcone najbardziej popularnym miejscom, zabytkom, atrakcjom turystycznym oraz przyrodniczym w Polsce. Zarówno jeżeli jesteś użytkownikiem tego typu stron jak ich właścicielem, ten temat powinien Cię zainteresować.  Zapraszamy do lektury.

 

Portal informacyjny/reklamowy – ogólna charakterystyka

Standardowe strony poświęcone atrakcjom turystycznym często przybierają formę rozbudowanego bloga, czyli możliwości dodawania wpisów, postów przez twórcę w ramach danej zakładki lub tematycznie, a z drugiej strony korzystającym z niego usługobiorcom na wyszukiwaniu, przeglądaniu oraz komentowaniu zamieszczanych na blogu zdjęć i wpisów.

Co do zasady poprzez tego typu serwisy nie mamy możliwości zawarcia umowy sprzedaży,  tym samym rola właściciela takiej strony, ogranicza się tak naprawdę do udostępnienia platformy, usług elektronicznych jak Newsletter, pełnienia funkcji administratora danych osobowych oraz bieżącego kontaktu z czytelnikami.

 

Usługi Elektroniczne udostępniane w serwisach o charakterze informacyjno-reklamowym

Chociaż zdecydowana większość tego typu stron oparta będzie na promowaniu danych miejsc, przedstawianiu historii, atrakcji oraz innych istotnych informacji turystycznych – możemy spotkać się również z takimi serwisami, poprzez które możemy także zakupić np. pamiątki.

Tak jak wskazaliśmy wcześniej – nie sposób omówić w jednym artykule wszystkich możliwych konfiguracji funkcjonalności w serwisach. Skupimy się w związku z tym na najbardziej popularnym modelu tego typu serwisów, opartych na blogu z możliwością komentowania zamieszanych treści przez usługobiorców. Najczęściej występujące funkcjonalności, które będą występować na stronach informacyjno–reklamowych to: wyszukiwarka, formularz zapytania lub formularz kontaktowy, newsletter oraz forum.

Jakie wymogi wiążą się z wszystkimi funkcjonalnościami ? Otóż, każda ze wskazanych wyżej funkcjonalności to świadczona przez właściciela strony usługa elektroniczna,  a poprzez np. zapis na Newsletter zawierana jest tzw. umowa o charakterze ciągłym z usługobiorcą. W regulaminie strony należy każdą z usług wyraźnie wskazać poprzez jej zdefiniowanie oraz opisanie sposobu w jaki usługobiorca może z niej korzystać, kroków jakie są wymagane, aby skorzystanie z usługi było skuteczne oraz sposobu rezygnacji z danej usługi.

Przykład: opisując usługę elektroniczną „Wyszukiwarkę” należy poruszyć następujące kwestie: moment rozpoczęcia korzystania z wyszukiwarki ( np. przejście na stronę główną bloga), kroki niezbędne do skutecznego z niej korzystania ( np. wpisanie wyszukiwanej frazy, wybranie kategorii i kliknięcie pola akcji) oraz wskazanie sposobu zakończenia korzystania z wyszukiwarki ( skorzystanie z wyszukiwarki ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej).

W taki sposób należy opisać każdą z usług elektronicznych. W przypadku serwisów informacyjno-reklamowych należy szczególną uwagę poświęcić warunkom korzystania z takich usług jak forum i możliwość komentowania zamieszczanych tam treści.

Zalecamy wyraźnie podkreślić w regulaminie, iż korzystanie z bloga powinno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających z bloga oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej.   W regulaminie należy też wskazać, że zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, jak też podejmowania działań, które mogą utrudnić funkcjonowania strony.

 

Po czym poznać kompleksowy regulamin Portal informacyjny/reklamowy – regulamin kompleksowy

Kompleksowy regulamin powinien składać się z kilku rozbudowanych punktów, w których powinny zostać w sposób czytelny i uporządkowany uregulowane takie kwestie jak: ogólne warunki korzystania ze strony wraz ze wskazaniem administratora danych osobowych oraz szczegółowe wskazanie i opisanie usług elektronicznych.

Oprócz wyżej wskazanych elementów, regulamin powinien zawierać zapisy odnośnie praw autorskich, poprzez które właściciel strony, będący jednocześnie autorem bloga zabezpieczy dodawane przez siebie artykuły, zdjęcia, grafiki, wzory oraz znaki przed naruszeniem jego praw w tym zakresie.

Jeżeli chodzi bowiem o czytelników bloga – korzystanie z zamieszczonych na blogu treści jest dozwolone bez ograniczeń wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. O czym należy pamiętać – kopiowanie tekstów czy grafik zamieszczonych na blogu bez zgody autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich twórcy.

 

Polityka Prywatności portalu zgodna z RODO

Szczegółowe kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych czytelników powinny być ujęte w odrębnym od regulaminu dokumencie – Polityce Prywatności. W dokumencie tym wyraźnie powinien być wskazany administrator danych osobowych – najczęściej będzie to po prostu autor bloga.

Administrator danych osobowych powinien informować w polityce prywatności przede wszystkim o:

  1.      adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska,
  2.      danych kontaktowych inspektora danych wyznaczonego przez administratora ( jeżeli został wyznaczony),
  3.      ogólnych podstawach przetwarzania danych ( m.in. wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą )
  4.      celach, okresie oraz zakresie przetwarzanych na stronie danych osobowych,
  5.      odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych ( np. podmioty obsługujące płatności elektroniczne),
  6.      profilowaniu ( o ile jest stosowane);
  7.      praw osoby, której dane dotyczą ( m.in prawo do sprzeciwu, cofnięcia zgody czy wniesienia skargi do organu nadzorczego),
  8.      dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

Powyższe elementy to obowiązkowy „szkielet” Polityki Prywatności.  Należy mieć na uwadze to, że tak jak regulamin – również polityka prywatności musi być każdorazowo dopasowana do danego bloga. Indywidualnie powinny być przeanalizowane takie kwestie jak: cele, zakres przetwarzanych danych, kategorie odbiorców czy stosowanie profilowania i plików Cookies.

 

Kwestii, które należy wziąć pod uwagę jest wiele – warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnika

Chociaż kwestii, które należy wziąć pod uwagę tworząc dokumenty dedykowane serwisowi jest wiele – nawet wszystkie wskazane powyżej aspekty mogą okazać się niewystarczające.

Zalecamy w przypadku rozbudowanych blogów, które opierają się na szeregu współprac z markami  o skorzystanie z pomocy doświadczonego prawnika, który indywidualnie przeanalizuje funkcjonowanie danego bloga i stworzy w pełni dopasowane dokumenty.

Ponadto, w grę wchodzą także ewentualne kary za m.in. klauzule niedozwolone czy niespełnienie obowiązków informacyjnych nałożone przez UOKiK. Oprócz sankcji pieniężnych nałożonych przez UOKiK nie można zapominać o karach wynikających z RODO.

Korzystając z gotowych wzorów dostępnych w Internecie czy też próbując bez doświadczenia w materii E-Commerce samodzielnie stworzyć dokumenty możemy się narazić na dotkliwe sankcje. Szczególnie w przypadku tego typu stron warto rozważyć zwrócenie się do prawnika i posiadanie w pełni dopasowanego regulaminu oraz polityki prywatności.

 

Podsumowanie

Jeżeli jesteś właścicielem bloga lub zamierzasz uruchomić taką platformę zachęcamy Cię do skorzystania z usług naszych doświadczonych prawników.  Przeanalizują i przeprowadzą kompleksowy audyt Twoich dokumentów lub od podstaw stworzą w pełni dopasowany regulamin oraz politykę prywatności dla Twojego bloga. Portal informacyjny nie jest wcale bezproblemowy w prowadzeniu.

Zapisz się na newsletter prawny

Zapisz się na newsletter prawny

Dowiesz się pierwszy o zmianach przepisów dot. regulaminów i weźmiesz udział w webinarach.

SUKCES - zapisałeś się!