Dzisiaj chyba już nikt nie wyobraża sobie życia bez aplikacji, które mamy w swoich telefonach czy tabletach. Z pewnością bardzo ułatwiają nasze życie, porządkują je ale także zapewniają rozrywkę. Nie zmienia to faktu, że korzystanie z takiej aplikacji powinno odbywać się według przyjętych ram określonych w jej regulaminie.

Po co tworzyć regulamin aplikacji mobilnej

Można zauważyć, że mało kto nim przystąpi do korzystania z aplikacji zapoznaje się z jej regulaminem. Dzieje się tak raczej w momencie, którym wraz z korzystaniem dochodzi do sytuacji, której korzystający nie przewidział instalując daną aplikację. Tą i inne sytuacje musi natomiast przewidywać twórca tej aplikacji (usługodawca), w regulaminie tak by uchronić się przed ewentualną odpowiedzialnością za skutki korzystania z tej aplikacji i wyczerpująco poinformować o kwestiach z aplikacją związanych.

Gdzie szukać przepisów dotyczących regulaminu aplikacji

Udostępnienie do korzystania aplikacji mobilnej to nic innego jak świadczenie usług drogą elektroniczną. Ważną kwestią jest także rozróżnienie czy tworzona aplikacja jest kierowana do konsumentów czy przedsiębiorców. W grę wejdą bowiem przepisy dotyczące ochrony praw konsumentów. Nie zapominajmy, że udostępnianie do korzystania z aplikacji mobilnej to szereg gromadzonych informacji, które są chronione na podstawie RODO. Jak widać tworzenie aplikacji to tylko część procesu na drodze do jej użytkowania. Ścieżka prawna nie wydaje się ułatwiać tego procesu.

Najważniejsze postanowienia – regulamin aplikacji mobilnej

Dobrze sporządzony regulamin powinien określać co najmniej:

  1. informację o właścicielu aplikacji;
  2. informację o prawach autorskich do aplikacji a także o licencji udzielanej do korzystania z aplikacji z określeniem chwili, w której licencja zostaje udzielona;
  3. zasady udostępniania treści, w tym ewentualne zabezpieczenia na wypadek niemożności korzystani z aplikacji w określonych sytuacjach, czy w związku z wystąpieniem nieprzewidzianych trudności;
  4. sposób korzystania z aplikacji, ewentualne koszty związane z korzystaniem z aplikacji i sposoby płatności;
  5. określenie wymogów sprzętowych dla aplikacji;
  6. sposób i terminy odstąpienia od umowy;
  7. odpowiedzialność usługodawcy;
  8. sposób kierowania i realizowania reklamacji, z uwzględnieniem do kogo, na jaki adres i w jakich terminach reklamacje należy kierować oraz terminach rozpatrzenia reklamacji;
  9. polityka prywatności, jest to obecnie niezmiernie istotna część regulaminu a dotyczy podmiotów uprawnionych do przetwarzania danych osobowych osób korzystających z aplikacji, zakresu ich przetwarzania, rodzaju i sposobu przechowywania tych danych.

Są to podstawowe kwestie związane z treścią regulaminu, które powinny się w nim znaleźć. Inne zaś kwestie będą zróżnicowane w zależności od tego jakiej konkretnie aplikacji regulamin dotyczy. Nie sposób stworzyć jednego uniwersalnego regulaminu, jednak wskazane powyżej elementy uważam, że powinny znaleźć się w każdym regulaminie, niezależnie od tego jakiej aplikacji dotyczą.

Podsumowanie

Regulamin aplikacji jest jej nieodłącznym elementem, zwłaszcza we współczesnym skodyfikowanym świecie. Dobry regulamin ma na celu zarówno ochronić usługodawcę przed nieuzasadnionymi roszczeniami korzystających, ale również zapewnić jak najlepsze warunki korzystania z aplikacji. Powinna gwarantować respektowanie praw osób, które z aplikacji będą korzystać. Stworzenie dobrego regulaminu nie jest proste. Łatwo bowiem natknąć się na niedozwolone postanowienia, które mogą narazić usługodawcę na koszty. Regulamin ma na celu także uregulowanie kwestii praw autorskich, tak by nie było wątpliwości co do korzystania z aplikacji a twórca był chroniony przed jej niepowołanym udostępnianiem. Ponieważ źle napisany regulamin może pogrzebać trud włożony w tworzenie aplikacji, warto w tym zakresie skorzystać z pomocy eksperta.

Zapisz się na newsletter prawny

Zapisz się na newsletter prawny

Dowiesz się pierwszy o zmianach przepisów dot. regulaminów i weźmiesz udział w webinarach.

SUKCES - zapisałeś się!