Regulamin łowiska, tak jak każdy regulamin, to zbiór przepisów normujących zasady postępowania. Ciężko wyobrazić sobie łowisko nieposiadające takowego regulaminu. Każde łowisko posiada własny zbiór zasad, których ustalenie leży w gestii jego właściciela.  Dlatego też każdy regulamin będzie różnił się od siebie, jednak można wskazać reguły łowiska, które będą zasadne niezależnie od pozostałych okoliczności.

Ten artykuł w skrócie ma na celu przedstawienie podstawowych zagadnień, które regulamin powinien zawierać.

Po co regulamin łowiska?

Regulamin ma na celu określenie zasad korzystania z łowiska, zasad zachowania osób przebywających na terenie łowiska, doprecyzowanie zasad połowu. Regulamin ma umożliwić także kontrolowanie prawidłowości korzystania z łowiska oraz sankcjonowanie nieprzestrzegania tych zasad.

Zasady tworzenia regulaminu

Regulamin łowiska, co łatwo zauważyć, jest adresowany do bardzo szerokiego grona odbiorców, dlatego też powinien być sformułowany w sposób niebudzący wątpliwości i przystępny dla każdego. Tekst regulaminu powinien być zwięzły, konkretny, przejrzysty i czytelny. Nie powinien budzić wątpliwości co do zasad jakie korzystający z łowiska mają przestrzegać. Tylko tak napisany regulamin daje szansę możliwie maksymalnego przestrzegania jego postanowień. Ciężko oczekiwać, że ludzie będą przestrzegali postanowień, których nie rozumieją. Dlatego tworząc regulaminy zaleca się umiar i rozsądek w nakładaniu obowiązków i stawianiu zakazów.

Podstawowe postanowienia regulaminu

Kwestie związane z regulaminem można ująć w kilka grup zasad tj. Zasad korzystania z łowiska, zasad połowu ryb, przepisy porządkowe oraz inne.

Poniżej wskazuje swoisty dekalog związany z tworzeniem regulaminu łowiska. Wskazane 10 postanowień to moim zdaniem absolutne minimum każdego regulaminu łowiska.

  1. Podmiot zarządzający łowiskiem, który posiada tytuł prawny do łowiska
  2. Ustalenie należności za korzystanie z łowiska
  3. Okresy dostępności łowiska dla zainteresowanych
  4. Określenie stanowisk przeznaczonych do połowu
  5. Określenie zasad połowu poprzez wskazanie dopuszczalnych metod połowu, ilości wędek itp. oraz możliwości kontroli wyłowionych ryb
  6. Ewentualne inne poza połowem możliwości korzystania z akwenu wodnego
  7. Kwestie związane z utrzymaniem porządku na terenie łowiska oraz bezpieczeństwa np. w zakresie możliwości rozpalenia ogniska itp.
  8. Określenie limitów połowu, okresy i wymiary ochronne oraz określenie odpłatności za wyłowione sztuki ryb z uwzględnieniem ilości lub masy ryb
  9. Kary za nieprzestrzeganie i łamanie zasad regulaminu
  10. W regulaminie warto także wspomnieć o obowiązku posiadania uprawnień do połowu wynikających z ustaw o rybactwie śródlądowym.

Podsumowanie

Dobry regulamin to podstawa dobrze funkcjonującego łowiska. Tworząc regulamin należy pamiętać, że ma on służyć nie tylko właścicielowi łowiska ale także korzystającym. Jeżeli regulamin wprowadza jasne  zasady korzystania z łowiska z pewnością przyciągnie rzeszę osób zainteresowanych taką formą spędzania czasu. Dlatego też dobrym pomysłem będzie skorzystanie z pomocy eksperta w tworzeniu takiego regulaminu.

Zapisz się na newsletter prawny

Zapisz się na newsletter prawny

Dowiesz się pierwszy o zmianach przepisów dot. regulaminów i weźmiesz udział w webinarach.

SUKCES - zapisałeś się!