Regulamin parku wodnego to kwestia dość złożona. Nie ulega wątpliwości, że park wodny jest obowiązany do posiadania regulaminu, albowiem tylko on jest w stanie zapewnić prawidłowe jego użytkowanie. Dobry regulamin ma też na celu zabezpieczenie jego właściciela przed odpowiedzialnością, zarówno w zakresie zawierania umów o świadczenie usług jak również odpowiedzialnością za mogące powstać szkody. Warto zwrócić uwagę, że park wodny jest miejscem, przez które każdego dnia przewija się wiele osób a na dodatek, jak w przypadku każdego zbiornika wodnego, zachowanie bezpieczeństwa jest niezmiernie istotne, gdyż i ryzyko doznania utraty zdrowia lub nawet życia są wyższe.

Regulamin parku wodnego

Warto zauważyć, że park wodny to obecnie często kompleks, w którego skład wchodzi wiele różnych pomieszczeń o różnym przeznaczeniu. Biorąc pod uwagę złożoność takiego przedsięwzięcia regulamin nie będzie rzeczą prostą. Tym bardziej jeżeli chcielibyśmy stworzyć jeden uniwersalny regulamin. I tak przykładowo mówiąc o regulaminie parku wodnego będziemy musieli wziąć pod uwagę konieczność stworzenia:

  1.       Regulaminu ogólnego Parku wodnego,
  2.       Regulaminu basenów,
  3.       Regulaminu sauny,
  4.       Regulaminu siłowni,
  5.       Regulaminu szatni.

W zależności od tego jakie jeszcze obiekty znajdują się na terenie parku wodnego w grę mogą wchodzić także inne regulaminy. Redakcyjnie nie ma przeszkód by był to jeden dokument, jednakże wyodrębnienie poszczególnych zakresów działalności będzie wymagane dla zachowania jasności regulaminu i jednocześnie rozróżnienia panujących zasad.

Zasady ogólne/ wejście na teren parku

Każdy park wodny musi posiadać regulamin określający zasady wstępu na teren parku. Jest to szerokie zagadnienie związane chociażby z kwestią odpłatności za wstęp i odpłatności za inne świadczone usługi lub udostępnianie przedmiotów. W tym zagadnieniu warto też zastanowić się nad uregulowaniem kwestii związanych z rezerwacją biletów drogą internetową. Obecnie to coraz częstsza droga nabywania biletów wstępu, więc i ta kwestia powinna zostać precyzyjnie uregulowana

Bezpieczeństwo

Kwestią nadrzędną w przypadku każdego miejsca, w którym przebywa nieograniczona liczba korzystających jest bezpieczeństwo. W każdym miejscu na terenie parku wodnego powinny zostać opracowane regulaminy dotyczące zachowania bezpieczeństwa, w których istotnym elementem powinno być określenie także procedur postępowania na wypadek nieprzewidzianych sytuacji. Jest to bardzo szerokie zagadnienie, ale przykładowo można wskazać takie aspekty związane z bezpieczeństwem jak wnoszenie określonych przedmiotów na teren parku, spożywanie alkoholu, przestrzeganie poleceń wydawanych przez ratowników.

Odpowiedzialność cywilna

Jest to bardzo istotna część regulaminu, który powinien regulować sposoby ponoszenia odpowiedzialności chociażby za wyrządzoną szkodę zarówno w mieniu korzystających jak i mieniu parku wodnego. Kwestie odpowiedzialności powinny określać w szczególności:

– ryzyko związane z niezależnymi od Parku następstwami korzystania z urządzeń, i wystąpienie czynników niezależnych

-odpowiedzialność za przedmioty wniesione na teren parku, których uszkodzenie jest związane z działalnością osób trzecich,

– odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu parku wodnego oraz obowiązek ich niezwłocznego zgłaszania obsłudze parku.  

Korzystanie z infrastruktury Parku

Jest to aspekt związany z korzystaniem z poszczególnych urządzeń, basenów, zjeżdżalni, ale także szafek, przebieralni, natrysków. Nie ulega wątpliwości, że zasady korzystania z powyższych powinny być jasno uregulowane. Gwarantuje to bezpieczeństwo a jednocześnie ułatwia korzystanie z kompleksu innym osobom w sposób niezakłócony. Takie określenie zachowań jest niezbędne w każdym obszarze, tj. zarówno basenu, sauny, czy stref relaksu.

Uwagi ogólne

Biorąc pod uwagę obecne regulacje prawne regulamin powinien określać także politykę prywatności, w tym także informacje o monitoringu i związanym z tym utrwalaniem wizerunku osób korzystających.

Ogólnie natomiast jak w przypadku każdego regulaminu, powinien on być napisany prostym językiem, zwięźle i rzeczowo. Nie oczekujmy od odwiedzających by swój czas zabawy spędzali na studiowaniu skomplikowanego regulaminu. Regulamin musi dawać szansę zapoznania się z nim a zatem trudność w jego stworzeniu będzie się sprowadzała do przedstawienia w krótkich i łatwych słowach najważniejszych jego elementów.

Podsumowanie

Wskazane zagadnienia stanowią główne obszary, których uregulowanie jest istotne dla każdego Parku wodnego. Tworząc taki regulamin warto jednak indywidualnie przeanalizować konkretną sytuację. Pamiętajmy, że nie zawsze skorzystanie z gotowego wzoru będzie dobrym rozwiązaniem, gdyż może się okazać, że jest on nieadekwatny do świadczonych usług. Dlatego też warto skorzystać z pomocy eksperta w tworzeniu regulaminów, gdyż czasem sam sposób redakcji zapisów takiego regulaminu może okazać się decydujący.

Zapisz się na newsletter prawny

Zapisz się na newsletter prawny

Dowiesz się pierwszy o zmianach przepisów dot. regulaminów i weźmiesz udział w webinarach.

SUKCES - zapisałeś się!