Prowadzisz sklep internetowy lub stacjonarny i zatrudniasz pracowników? Być może zatem zastanawiasz się czy Twój sklep nie powinien posiadać regulaminu pracy, a jeżeli tak, jak taki dokument powinien wyglądać oraz w jaki sposób go wdrożyć w Twojej firmie. W tym artykule odpowiadamy na wszystkie te pytania dotyczące regulaminu pracy w sklepie. 

 

Co to jest regulamin pracy w sklepie

Zgodnie z Kodeksem Pracy, regulamin pracy jest dokumentem, regulującym porządek w procesie pracy oraz organizację pracy. Wskazuje zarówno prawa i obowiązki Twoich pracowników, jak i Twoje. Regulamin pracy w sklepie będzie zatem rodzajem regulaminu pracy regulującym organizację pracy w Twoim sklepie, czy to stacjonarnym, czy to internetowym.

 

Kiedy musisz mieć regulamin pracy w sklepie

Obowiązek posiadania regulaminu pracy wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141) Kodeks Pracy. Ustawa ta reguluje formę zatrudnia zwaną stosunkiem pracy, opierającą się w zdecydowanej większości przypadków na umowie o pracę. Zatem pierwszym warunkiem do powstania obowiązku posiadania regulaminu pracy jest zatrudnianie pracowników w oparciu o umowę o pracę. Jeżeli więc zatrudniasz w sklepie pracowników np. na podstawie umów zlecenia albo o dzieło, możesz z góry wykluczyć konieczność posiadania takiego regulaminu.  

Jeżeli zatrudniasz pracowników na podstawie umowy o pracę, masz obowiązek posiadania regulaminu pracy w przypadku, gdy zatrudniasz 50 lub więcej pracowników. W przypadku tak dużej firmy możesz być jednak objęty układem zbiorowym pracy – porozumieniem zawartym przez pracodawcę z jedną lub więcej organizacji związkowych. Jeżeli taki układ reguluje organizację i porządek w procesie pracy oraz określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy, regulamin pracy będzie zbędny i nie masz obowiązku wprowadzania go. Z kolei, jeżeli zatrudniasz mniej niż 50 pracowników, możesz wprowadzić taki regulamin, chyba że i wówczas jesteś objęty wzorowym układem pracy, który już określa te kwestie.

Dodatkowo, jeżeli zatrudniasz co najmniej 20 pracowników, ale mniej niż 50 i w Twojej firmie działa związek zawodowy, ten związek może zażądać wprowadzenia regulaminu pracy. W takim przypadku masz obowiązek jego wprowadzenia, chyba że tak w jak w poprzednich sytuacjach jesteś objęty zbiorowym układem pracy, który już reguluje organizację i porządek w procesie pracy oraz określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy. Warto też pamiętać, że w każdym przypadku związek zawodowy musi wyrazić zgodę na treść regulaminu pracy.

 

Elementy kompleksowego regulaminu pracy w sklepie

Kompleksowy regulamin pracy w sklepie powinien zawierać szereg elementów, do których należą przede wszystkim:

 

  • określenie w jaki sposób jest zorganizowana praca w sklepie – w tym zasady przebywania na terenie firmy, ewentualną konieczność posiadania odzieży roboczej, a także narzędzi i urządzeń koniecznych do wykonywania pracy;
  • systemy i rozkład czasu pracy – a więc godziny pracy, zmiany i sposób ich przydzielania;
  • kwestie związane z wynagrodzeniem – w jaki sposób jest ono wypłacane, w jakim terminie i jak często;
  • jeżeli w Twoim sklepie jest konieczność wykonywania prac, które na podstawie odrębnych przepisów są wzbronione w przypadku kobiet i pracowników młodocianych (od 15 do 18 lat), regulamin pracy powinien zawierać wykaz takich prac;
  • analogicznie jak wyżej, regulamin pracy powinien określać jakie prace i przy jakich stanowiskach pracy może wykonywać pracownik młodociany, jeżeli zatrudniasz takich pracowników;
  • zasady BHP i ochrony przeciwpożarowej;
  • w jaki sposób Twoi pracownicy mają potwierdzać przybycie i obecność w pracy oraz jaki sposób powinni usprawiedliwiać nieobecność w pracy;
  • kary za nieprzestrzeganie regulaminu pracy i innych zasad pracy obowiązujących w firmie, w tym np. zasad BHP.

 

W  jaki sposób wdrożyć regulamin pracy w sklepie

Po ustaleniu treści regulaminu pracy w sklepie, powinieneś ogłosić jego treść w sposób przyjęty w twoim przedsiębiorstwie, tak aby regulamin dotarł do wiadomości wszystkich pracowników. Najpewniejszym sposobem będzie przekazanie każdemu pracownikowi kopii regulaminu i odebranie pisemnego potwierdzenia jego otrzymania i zapoznania się z nim. Możesz również przesłać regulamin mailowo i poprosić o zwrotną wiadomość potwierdzającą od każdego pracownika. Warto również wywiesić regulamin w miejscu przeznaczonym na ważne informacje i ogłoszenia dla pracowników w Twojej firmie. Zgodnie z kodeksem pracy, ustalony przez Ciebie regulamin zacznie obowiązywać w terminie dwóch tygodni po jego ogłoszeniu w powyższy sposób. Pamiętaj również, że przy zatrudnianiu nowych pracowników masz obowiązek zapoznać każdego z nich z obowiązującym już w Twoim sklepie regulaminem pracy.

 

Podsumowanie

Niezależnie od tego czy prowadzisz sklep stacjonarny lub internetowy, jeżeli zatrudniasz pracowników na podstawie umowy o pracę, w niektórych przypadkach będziesz miał obowiązek wprowadzenia w Twoim sklepie regulaminu pracy. Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem profesjonalnej pomocy przy napisaniu odpowiedniego regulaminu pracy w Twoim sklepie, nadal nie jesteś pewien czy masz obowiązek wprowadzenia takiego regulaminu lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące prawnych aspektów prowadzenia sklepu – nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji. Możesz skontaktować się z nami np. pod adresem e-mail: kontakt@regulaminowo.pl.

 

Zapisz się na newsletter prawny

Zapisz się na newsletter prawny

Dowiesz się pierwszy o zmianach przepisów dot. regulaminów i weźmiesz udział w webinarach.

SUKCES - zapisałeś się!