Internet to morze możliwości. Coraz bardziej na popularności zyskują wszelkiego rodzaju serwisy oferujące tzw. VOD (video on demand, wideo na żądanie). Serwisy te udostępniają korzystającym z nich dostęp do różnorakich materiałów i to materiałów objętych zazwyczaj ochroną praw autorskich: filmów, bajek, skeczy, koncertów itd. Co istotne, to użytkownik sam decyduje, które materiał chce obejrzeć i kiedy.

Co powinien zawierać regulamin serwisu VOD

Serwis VOD jest dość skomplikowany nie tylko technicznie, ale i prawnie. Wpływ na to ma w szczególności istnienie trzech głównych podmiotów istniejących wokół takiego serwisu – właściciela serwisu, korzystającego serwisu oraz podmiotu będącego właścicielem praw autorskich do danych treści albo podmiotem uprawnionym chociażby do ich dysponowania. Jeżeli dodamy do tego, że nasza ustawa o prawach autorskich ma już ponad 20 lat, to łatwo dojść do wniosku, że przełożenie tego na wciąż zmieniającą się technologię nie jest proste.

Możemy jednak wskazać główne zręby regulaminu, który regulowałby zasady korzystania z tego rodzaju serwisu:

  1. dane dotyczące właściciela serwisu,
  2. prawa i obowiązki użytkowników korzystających z serwisu,
  3. zasady korzystania z serwisu, w tym kwestie odpłatności,
  4. warunki techniczne umożliwiające prawidłowe korzystanie z serwisu,
  5. tryb reklamacyjny i dane kontaktowe,
  6. prawa autorskie do serwisu oraz poszczególnych treści, w tym zakres udzielanej licencji użytkownikom.

Powyżej wskazaliśmy podstawowe kwestie, które znajdą się w większości regulaminów korzystania z serwisu VOD. Zdajemy sobie sprawę, że każdy serwis jest nieco inny, dlatego tak ważne jest przygotowanie indywidualnego regulaminu dopasowanego do konkretnego serwisu.

Dobrze przygotowany regulamin serwisu powinien być czytelny i precyzyjne oraz bezpieczny zarówno dla korzystającego z serwisu, jak i dla właściciela serwisu. Nie można tutaj zapominać, że kwestia klauzul niedozwolonych nie dotyczy jedynie regulaminów sklepów internetowych, ale wszystkich umów i regulaminów B2C.

Skorzystaj z pomocy naszych prawników

Jeżeli szukasz pomocy przy napisaniu dobrego regulaminu dla Twojego serwisu VOD, to skorzystaj z formularza poniżej. Przeanalizujemy dokładnie zasady działania Twojego serwisy i przygotujemy bezpłatną wycenę przygotowania dopasowanego regulaminu. 

Zapisz się na newsletter prawny

Zapisz się na newsletter prawny

Dowiesz się pierwszy o zmianach przepisów dot. regulaminów i weźmiesz udział w webinarach.

SUKCES - zapisałeś się!