Serwis sprzedażowy – jeśli masz w planach uruchomienie serwisu sprzedażowego typu marketplace, ale masz wątpliwości dotyczące aspektów prawnych prowadzenia takiego serwisu, to ten artykuł jest dla Ciebie. W czterech prostych punktach przedstawimy Tobie najważniejsze zagadnienia prawne (w tym jak powinien wyglądać regulamin serwisu marketplace), o których musisz pamiętać podczas prowadzenia własnego serwisu internetowego typu marketplace. 

 

[ 1 ] Forma prowadzenia działalności gospodarczej

Jeśli Twój serwis sprzedażowy powstał z nastawieniem na zysk, to do jego prowadzenia będzie wymagane założenie działalności gospodarczej. Wybór odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej będzie bez wątpienia Twoją pierwszą i najważniejszą decyzją, zanim uruchomisz swój własny serwis sprzedażowy. To od tej decyzji będzie zależał sposób prowadzenia rozliczeń w Twojej firmie, podział zysków forma reprezentacji czy odpowiedzialność prawna i finansowa za jej działania. Ważne, abyś kompleksowo przeanalizował wszystkie wady i zalety dostępnych form prowadzenia działalności. Obecnie możesz wybierać z możliwości zarejestrowania jednoosobowej działalności gospodarczej, rejestracji spółki osobowej (jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej) oraz kapitałowej (akcyjnej lub z ograniczoną odpowiedzialnością). Jeśli Twoje dochody z prowadzenia serwisu nie będą przekraczać połowy minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1300 złotych brutto), to nie musisz rejestrować działalności gospodarczej i możesz prowadzić tzw. działalność nieewidencjonowaną. 

 

[ 2  ] Regulamin serwis sprzedażowy

W standardowym modelu serwisu sprzedażowego typu marketplace właściciel nie jest stroną zawieranych umów sprzedaży na portalu. Stroną zawieranej umowy jest zazwyczaj sprzedawca wystawiający ofertę swoich produktów lub usług na tego rodzaju portalu. Ważne więc, aby w regulaminie wskazać że właściciel serwisu nie jest autorem ofert zamieszczanych w serwisie, a tym samym nie jest stroną zawieranych przez serwis umów sprzedaży. Ponadto, w regulaminie  powinieneś zobowiązać sprzedawców, aby spełniali wobec swoich klientów obowiązki informacyjne wynikające z ustawy o prawach konsumenta. Na każdej swojej ofercie powinni oni wówczas określić termin dostawy, sposoby płatności czy poinformować o prawie odstąpienia od umowy. Możesz również pójść krok dalej i stworzyć dla nich mini wzór regulaminu, który po uzupełnieniu mogliby umieszczać na stronie swojej oferty. 

Twoja rola jako właściciela serwisu polega tak naprawdę na udostępnianiu platformy, w tym również usług elektronicznych takich jak konto czy Newsletter, pełnienia funkcji administratora danych osobowych oraz bieżącego kontaktu z usługobiorcami serwisu. Kolejną więc ważną kwestią, która musi zostać uregulowana w regulaminie są usługi elektroniczne w serwisie sprzedażowym. W standardowym serwisie na pewno pojawią się takie funkcjonalności jak dodawanie oferty, formularz kontaktowy ze sprzedawcą, wyszukiwarka dostępnych ofert, ale także możliwość założenia konta w serwisie czy zapisania się na Newsletter. Każda z tych funkcjonalności musi zostać uregulowana osobno w regulaminie Twojego serwisu, w szczególności poprzez jej zdefiniowanie oraz opisanie sposobu korzystania czy rezygnacji z usługi. Przykładowo opisując usługę elektroniczną „formularz dodawania oferty” należy wskazać (1) moment rozpoczęcia korzystania (np. przejście do odpowiedniej zakładki na stronie serwisu) (2) kroki niezbędne do skutecznego z niej korzystania (np. wybranie odpowiedniej kategorii, dodanie opisu oferty, podanie danych kontaktowych oraz kliknięcia pola akcji) (3) sposób zakończenia korzystania z usługi (np. usługa ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu w momencie skorzystania z niej lub zaprzestania korzystania).W taki sposób należy opisać każdą z funkcjonalności serwisu sprzedażowego. 

W przypadku usług elektronicznych, z których można korzystać po podaniu swoich danych osobowych, niezbędne będzie umieszczenie odpowiednich checkboxów, które osoba korzystająca z usługi obowiązana będzie zaznaczyć. W szczególności chodzi tutaj o oświadczenie o zapoznaniu się z polityką prywatności oraz zgodą na postanowienia regulaminu serwisu sprzedażowego.

Jedną z istotniejszych kwestii będzie uregulowanie warunków dodawania oferty, zwłaszcza jeśli jej zamieszczenie jest odpłatne. W regulaminie należy również umieścić postanowienia, które zabezpieczą właściciela serwisu przed ewentualnymi naruszeniami w tym zakresie. Oprócz określenia przesłanek, które należy spełnić, aby dodać ofertę, wskazania danych niezbędnych do wpisania w formularzu, zasad odpłatności za dodawanie ofert, zasad ich wyróżniania czy terminu w jakim oferta będzie widoczne na stronie, ważne aby poświęcić szczególną uwagę zabezpieczeniu właściciela serwisu przed zamieszczeniem bezprawnych treści przez usługobiorców. Zalecamy wyraźnie podkreślić w regulaminie, iż użytkownicy serwisu zobowiązani są zamieszczać jedynie prawdziwe, rzetelne i niewprowadzające w błąd informacje, a zamieszczona oferta musi być zgodna z prawem i dobrymi obyczajami i nie może naruszać dóbr osobistych, praw autorskich oraz prawa własności intelektualnej zarówno usługodawcy jak i osób trzecich. Ponadto, w regulaminie serwisu należy szczegółowo wymienić produkty i usługi, które nie mogą być przedmiotami oferty.

Pamiętaj również, że użytkownicy serwisu powinni mieć możliwość skontaktowania się z Tobą jako właścicielem serwisu. Dlatego w regulaminie nie może zabraknąć twoich danych identyfikacyjnych czy danych kontaktowych takich jak adres mailowy czy numer telefonu.

 

[ 3 ] polityka prywatności serwisu sprzedażowego zgodna z wymogami RODO

Istotną kwestią do uregulowania jest kwestia zasad przetwarzania danych osobowych użytkowników Twojego serwisu. Powinieneś więc posiadać dostosowaną do RODO politykę prywatności. Taki dokument będzie zawierał przede wszystkim zapisy dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora (najczęściej będzie to właściciel serwisu) w serwisie sprzedażowym typu marketplace, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w serwisie internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.

Zgodnie z obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z RODO w polityce prywatności serwisu sprzedażowego nie może zabraknąć takich informacji jak: 

 1. adres siedziby administratora danych i jego pełna nazwa, (jeśli administratorem jest osoba fizyczna, to wówczas powinna wskazać miejsce swojego zamieszkania oraz swoje imię i nazwisko),
 2. dane kontaktowe inspektora danych wyznaczonego przez administratora (jeżeli został wyznaczony),
 3. ogólne podstawy przetwarzania danych (m.in. wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą)
 4. cele, okres oraz podstawa przetwarzania danych w serwisie danych osobowych,
 5. odbiorcy lub kategorie odbiorców danych w serwisie (np. podmioty obsługujące płatności elektroniczne czy dostawcy usług księgowych),
 6. Profilowanie (o ile jest stosowane);
 7. prawa osoby, której dane dotyczą (m.in prawo do sprzeciwu, cofnięcia zgody czy wniesienia skargi do organu nadzorczego),
 8. dobrowolność albo obowiązek podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.
 9. przekazywanie danych osobowych użytkowników do państwa będącego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – EOG (czyli państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Norwegią, Islandią i Liechtensteinem) lub organizacji międzynarodowej mającej siedzibę poza EOG;

Powyższe elementy stanowią podstawę polityki prywatności serwisu sprzedażowego.  Każdy taki dokument powinien być dopasowany do modelu działania danego serwisu sprzedażowego, dlatego nie należy kopiować polityki prywatności z innych portali, zwłaszcza, że takie działanie może zostać uznane za naruszenie czyichś praw autorskich do tego dokumentu.  

Polityka prywatności jest również dobrym miejscem do spełnienia obowiązków informacyjnych w zakresie korzystania z plików cookies. Nie musisz tworzyć wówczas osobnego dokumentu np. polityki Cookies. W polityce prywatności należy wówczas szczegółowo opisać wykorzystywanie plików Cookies w serwisie sprzedażowym, zwłaszcza, że ostatnie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE wskazało, że administrator powinien poinformować odwiedzającego stronę o kwestiach takich jak cel stosowania plików Cookies, okres ich stosowania, a także kategorie odbiorców danych osobowych, czyli osobach trzecich, które uzyskują dostęp do plików Cookies na stronie. Szerzej ostatnie zmiany  w zakresie stosowania plików Cookies w artykule: Zmiany w polityce cookies: nowe obowiązki informacyjne w zakresie stosowania plików Cookies

 

[ 4 ] Ochrona prawna serwisu i zabezpieczenie Twojej marki

Nawet idealnie przygotowane dla Twojego serwisu dokumenty, nie uchronią Ciebie przed zagrożeniami i ryzykiem związanym z prowadzeniem własnej działalności za pośrednictwem internetu. Dlatego warto pomyśleć o wsparciu prawnika, który zadba o Twoje prawa i udzieli ci pomocy w nawet najbardziej skomplikowanych kwestiach prawnych związanych z Twoim serwisem sprzedażowym. Pomoc prawnika może się okazać również konieczna podczas zawierania umów z Twoimi kontrahentami np. dostawcą oprogramowania, informatykiem czy agencją reklamową. Prawnik pomoże Ci również windykować należności. 

Ostatnią kwestią na którą powinieneś zwrócić uwagę jest ochrona wypracowanej przez Ciebie i Twoją stronę marki. W przypadku prowadzenia serwisu sprzedażowego istotne może być zastrzeżenie jego nazwy jako znaku towarowego. Wówczas nazwa Twojego serwisu, jako znak towarowy będzie podlegała ochronie prawnej. Wówczas nikt inny, poza Tobą, nie będzie mógł oznaczać swoich usług Twoim znakiem. Dotyczy to oczywiście wyłącznie usług, dla których Twój znak został zarejestrowany i konkretnego terytorium. Dodatkowo, gdy stajesz się właścicielem znaku towarowego, zyskujesz pewność, że twoja nazwa nie naruszasza praw innych i nie narażasz się na ryzyko, że ktoś inny zarejestruje Twój znak, a Ty zostaniesz wezwany do zaprzestania naruszeń w postaci posługiwania się tym oznaczeniem. Szerzej o korzyściach rejestracji znaku towarowego dowiesz się z przygotowanego przez nas artykułu: Dlaczego Sprzedawca Internetowy powinien zarejestrować znak towarowy swojego sklepu, jak to zrobić i ile to kosztuje – poradnik od prawników Prokonsumencki.pl

 

Podsumowanie

Zanim założysz swój własny serwis sprzedażowy typu marketplace, musisz zwrócić uwagę nie tylko na aspekty techniczne związane z działaniem i wyglądem Twojego serwisu, ale również na kwestie prawne prowadzenia tego typu działalności. Podsumowując, prowadzenie serwisu sprzedażowego typu marketplace będzie się wiązać:

 • wyborem odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • przygotowaniem dopasowanego regulaminu i polityki prywatności 
 • zadbaniem o opiekę prawną serwisu i ochronę Twojej marki

Jeśli zamierzasz w najbliższym czasie uruchomić serwis sprzedażowy typu  marketpace, to zachęcamy Ciebie zapoznania się z najważniejszymi artykułami na naszych serwisach: https://prokonsumencki.pl/zbior-informacji-dla-sprzedawcy/

Zachęcamy również do skorzystania z usług naszych doświadczonych prawników, którzy nie tylko udzielą ci kompleksowego wsparcia prawnego, ale również przygotują dla Ciebie w pełni dopasowany regulamin oraz politykę prywatności dla Twojego serwisu sprzedażowego.

 

Zapisz się na newsletter prawny

Zapisz się na newsletter prawny

Dowiesz się pierwszy o zmianach przepisów dot. regulaminów i weźmiesz udział w webinarach.

SUKCES - zapisałeś się!