Regulamin strony spółdzielni mieszkaniowej – czy jest wymagany i co powinien zawierać

Regulamin strony spółdzielni mieszkaniowej – czy jest wymagany i co powinien zawierać

Każda spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek posiadania strony internetowej. Obowiązek posiadania takiej strony wynika z przepisów prawa – zgodnie z art. 8[1] ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych spółdzielnia ma obowiązek publikowania na swojej stronie...
Automatyczne przedłużanie umowy na kolejny okres bez pytania konsumenta o zgodę stanowi nieuczciwą praktykę rynkową

Automatyczne przedłużanie umowy na kolejny okres bez pytania konsumenta o zgodę stanowi nieuczciwą praktykę rynkową

„Umowa zawarta na czas określony po upływie okresu jej obowiązywania ulega przedłużeniu na kolejny taki sam czas określony, o ile Abonent nie złożony na piśmie przeciwnego oświadczenia woli w terminie najpóźniej 30 dni przed upływem terminu obowiązywania Umowy.”...
Zapisz się na newsletter prawny

Zapisz się na newsletter prawny

Dowiesz się pierwszy o zmianach przepisów dot. regulaminów i weźmiesz udział w webinarach.

SUKCES - zapisałeś się!