Twoja firma prowadzi stronę internetową? Być może zastanawiałeś się czy taka strona powinna posiadać regulamin strony internetowej i politykę prywatności. Czy te dokumenty są konieczne tylko wtedy, gdy na stronie jest sklep albo gdy bezpośrednio przez można zamówić usługi, czy też zawsze, nawet w przypadku strony, która jest tylko wizytówką firmy? W tym artykule odpowiadamy na pytania dotyczące regulaminu strony internetowej.

 

Czy jest konieczny regulamin strony internetowej

Konieczność posiadania regulaminu na stronie może wynikać przede wszystkim z wymogów informacyjnych ustanowionych przez dwie ustawy: ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) oraz ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.). Trzeba więc zastanowić się czy strona internetowa podpada pod wymogi tych ustaw.

Jeżeli Twoja strona posiada jakiekolwiek funkcjonalności, to odpowiedź brzmi „tak”. Zarówno z punktu widzenia ustawy o prawach konsumenta, jak i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, funkcjonalności, nawet takie jak formularz kontaktowy prowadzą do zawarcia umów o świadczenie tych usług. Korzystanie z funkcjonalności strony jest najczęściej bezpłatne i ulega zakończeniu z chwilą zaprzestania korzystania z nich. Zatem zarówno dla Ciebie jak i dla klienta tego typu „umowy” mogą nie wiązać się z podejmowania żadnych działań. Niezależnie od tego, powyższe ustawy określają szereg obowiązków informacyjnych, które w należy spełnić wobec klientów. Właśnie w tym celu zamieszcza się na stronie regulamin. Są też takie interpretacje przepisów, zgodnie z którymi, nawet sama możliwość wyświetlenia strony będzie już usługą – a zatem nawet gdyby Twoja strona miała żadnych funkcjonalności, powinieneś i tak posiadać regulamin korzystania z niej. Zalecamy trzymać się tej interpretacji, ponieważ jest ona bezpieczniejsza i zawsze zamieszczać regulamin na stronie. Dodatkowo, w razie dodania jakiejkolwiek funkcjonalności możesz wówczas tylko regulamin, zamiast dopiero go tworzyć.

Jeżeli jednak Twoja strona umożliwia korzystanie z odpłatnych funkcjonalności lub zakup produktów albo usług, powinieneś posiadać bardziej szczegółowy regulamin określający rodzaj i szczegóły zawieranych umów, moment ich zawarcia i warunki odpłatności. W niektórych przypadkach odpowiedni może okazać się regulamin sklepu internetowego. O regulaminie sklepu piszemy bardzie szczegółów na przykład tutaj:

https://prokonsumencki.pl/blog/regulamin-sklepu-internetowego-bez-tajemnic-odpowiadamy-na-top-9-pytan-dotyczacych-regulaminu-sklepu-internetowego/

Z kolei tutaj znajdziesz informacje o niektórych rodzajach serwisów internetowych i wymogach związanych z ich prowadzeniem:

 

Dlaczego musisz posiadać w sklepie politykę prywatności i Cookies

Prowadząc stronę internetową najczęściej jesteś administratorem danych osobowych, do których dostęp uzyskujesz poprzez stronę. Do przetwarzania danych może dojść nawet wtedy, gdy klient napisze do Ciebie przez formularz kontaktowy czy też czaty na stronie.

Ze względu na to, że jesteś administratorem tych danych, musisz przekazać klientom określone informacje o przetwarzaniu ich danych osobowych. Obowiązki informacyjne wynikają z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

W polityce prywatności powinny się znaleźć następujące informacje

  • dane Twojej firmy i dane kontaktowe;
  • wskazanie czy w którymkolwiek miejscu na stronie jest wymagane podanie danych osobowych lub czy ich podanie jest konieczne w celu zawarcia z Tobą umowy;cele, okres i podstawy prawne przetwarzania przez Ciebie danych osobowych klientów;
  • jeżeli przetwarzasz dane klientów na podstawie przepisu RODO umożliwiającego przetwarzanie ich w Twoim prawnie uzasadnionym interesie – musisz sprecyzować konkretne prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Ciebie lub przez stronę trzecią;
  • odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych klientów, jeżeli udostępniasz dane klientów podmiotom zewnętrznym (takim jak np. firma dostarczająca Ci oprogramowanie do zarządzania stroną)
  • prawa osoby, której dane przetwarzasz, w tym informacje np. o prawie dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia, prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego

 

Informacja o plikach Cookies

Informacja o plikach Cookies, których używasz na swojej stronie jest z kolei wymagana przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) Zgodnie z z tą ustawą oraz analogicznymi aktami prawa unijnego, musisz poinformować klientów o celach stosowania oraz okresie funkcjonowania plików Cookies na Twojej stronie i  przekazać informacje o tych plikach, takie jak informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych (czy osoby trzecie mogą uzyskać dostęp plików Cookies, które są wysyłane przez stronę internetową administratora o ile, uwzględniając szczególne okoliczności, w których dane są gromadzone, takie dodatkowe informacje są niezbędne do zapewnienia rzetelnego przetwarzania danych w stosunku do osoby, której dane dotyczą).

Większość tych wymogów można spełnić poprzez odpowiednio sformułowaną politykę prywatności. Z kolei niektóre z nich mogą wymagać zamieszczenia na stronie odpowiedniego komunikatu o plikach Cookies. Więcej o tych obowiązkach piszemy tutaj:

https://prokonsumencki.pl/regulamin-sklepu-internetowego-4/zmiany-w-polityce-Cookies-nowe-obowiazki-informacyjne-w-zakresie-stosowania-plikow-Cookies/

 

Podsumowanie

Jak widać, nawet w przypadku prostej regulamin strony internetowej obowiązujące przepisy narzucają liczne obowiązki informacyjne. Najłatwiej spełnić te obowiązki poprzez dobrze napisany regulamin strony oraz politykę prywatności uwzględniającą również informacje o plikach Cookies. Z kolei, jeżeli przez Twoją stronę można kupić towary usługi, odpowiedni może okazać się bardziej rozbudowany regulamin sklepu lub serwisu internetowego.

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy napisaniu odpowiedniego regulaminu i polityki prywatności dla Twojej strony – nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji. Możesz skontaktować się z nami np. pod adresem e-mail: kontakt@regulaminowo.pl.

Zapisz się na newsletter prawny

Zapisz się na newsletter prawny

Dowiesz się pierwszy o zmianach przepisów dot. regulaminów i weźmiesz udział w webinarach.

SUKCES - zapisałeś się!